Si zaodetý trvanlivým rúchom

In: Povzbudenia

11 Sep 2013

Iz 61,10

„Pretože [Boh] ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil.“

Adamovi a Eve Boh povedal, že ak budú jesť zo stromu poznania dobra a zla, zomrú (Gn 2,17). Oboznámil ich s jednoduchým princípom. Chcel aby sa živili iba Ním, Ježišom. Povedal im, že ak začnú sami poznávať, čo je dobré a čo zlé, ak sa budú chcieť začať radiť vlastným rolišovaním, zoomrú. Čo urobil Adam s Evou? Vzali a jedli. (Gn 2,6) Adam a Eva uverili diablovmu klamstvu, že nie sú stvorení na Boźí obraz, že im niečo chýba. Uverili mu, že musia spoznať princípy dobra a zla na to, aby boli ako ich Stvoriteľ. A zomreli.

Hneď potom sa začali báť, ukryli sa pred Bohom a urobili si šaty z figových listov. Človek od prvého hriechu snaží zakryť svoju nedokonalosť, zlobu, nahotu. Uveril, že Boh sa na Neho hnevá a preto sa pred Ním ukrýva. Robí všetko možné, aby zakryl dôsledky svojho hriechu i hriech samotný. Snaží sa ukryť pred Bohom a keď sa mu to nedarí, tak sa aspoň snaží zapáčiť mu vlastnými silami. Nikdy sa mu to ale nedarilo. Nech sa snaží akokoľvek, „ľudské figové listy“ hriech nezakryjú. Nábožné skutky, členstvo v tej či onej cirkvi, predpisy, náboženská morálka, filantropia, konanie dobra zo všetkých síl – to všetko človeku nestačí a stále so sebou nesie pocit viny. Strom dobra a zla je obrazom desatora a zákona. Kto z nich je, jednoducho zomrie. Strom života je obrazom Ježiša. Kto je z Neho, žije naveky.

Aj ty niekde vo svojom vnútri prežívaš vinu? Snažíš sa robiť všetko, čo môžeš, aby si sa od nej oslobodil a nefunguje to? Priateľu, nehľadaj figové listy, aby si sa nimi zakryl pred Bohom. Jemu sa nepáčia, vidí cez ne skrz naskrz až do tvojho srdca. Vidí aké je úbohé.

Adam a Eva si získali smrť. Nielen duchovnú, ktorá sa bezpochyby udiala. Zaslúžili si okamžitú fyzickú smrť. Boh ale už na tomto mieste rozpráva o svojom úžasnom pláne, ako zachráni ľudstvo. Namiesto Adama a Evy, namiesto teba a mňa, po prvý krát zabíja zviera. Bolo určite bez chyby a dokonalé, pretože všetko až do Adamovho hriechu bolo dokonalé (Gn 1,31).

“Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich.” (Gn 3,21) Kožu zo zabitého zvieraťa použil a urobil z neho odev pre Adama A Evu. Nahradil ľudskú spravodlivosť figových listov spravodlivosťou svojou. Priniesol prvú krvavú obetu, aby ukázal, že sa na človeka nehnevá, že On sám zabezpečí návrat Adama do raja. Už vtedy Boh rozprával o Ježišovi, dokonalej obete, bezchybnom baránkovi.

Priateľu, dnes keď zhrešíš, neutekaj do kríkov a nerob si šaty z figových listov svojich dobrých skutkov, náboženstva, udobrovania si Boha, rituálov, odčiňovania zla, sebaumŕtvovania. Tie ťa nezaodejú, nemôžu zakryť nahotu tvojho hriechu. Dôveruj, že Boh splnil to, čo sľúbil a On sám ťa achránil v Ježišovi. Si zaodetý do rúcha spásy, záchrany, večného života, spravodlivosti, do ktorého ťa zahaľuje samotný Boh! (Iz 61,10)

Adama a Eva nakoniec zomreli. Ty a ja v Ježišovi máme večný život!