Prinášaš dobré ovocie

In: Povzbudenia

10 Sep 2013

Rim 7,6

“Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, aby sme tak slúžili po novom, v Duchu, a nie po starom, nie podľa napísaných zákonov.”  

Mnoho z vás určite počulo tento verš z Písma a jeho vysvetlenie, ktoré znelo nejak takto: „Dnes, keď Ježiš zomrel a dal nám svojho Ducha, tak už musíme slúžiť Bohu oveľa dokonalejšie, nie len „podľa litery zákona“, ale musíme vystihnúť aj ducha zákona, ducha Desatora. Farizeji podvádzali a iba naoko sa správali, ako od nich zákon požadoval, naša spravodlivosť musí byť oveľa väčšia ako ich, pretože neslúžime podľa nich ale podľa ducha zákona. My čítame aj pomedzi riadky.“ Ak chceš zažívať frustráciu, znechutenie, strach, odsúdenie, tak takéto neporozumenie Písma ti ho s určitosťou privodí. Preto sa poďme pozrieť, čo tu vlastne Pavol píše, pretože skutočnosť je oveľa lepšia ako by si si myslel.

Slovíčko, ktoré jeden náš preklad prekladá ako podľa „litery“ je „gramma“. Jeho definícia znie: „napísané písmená či slová, napísaný dokument, list, písma.“ (Strong's Greek 1121). Čo to teda vlastne Pavol píše? Že dnes slúžime novým spôsobom – podľa Ducha Svätého a nie podľa starého spôsobu, podľa toho, čo je napísané. A čože to bolo napísané? Áno, správne. Zákon, Desatoro. Dnes už neslúžime podľa napísaného zákona, neriadime sa podľa toho, čo máme robiť, čo nesmieme robiť, čo je napísane na mŕtvej kamennej tabuli, ale podľa Ducha Svätého, ktorý žije v nás!

Prečítajme si o jeden verš vyššie, aké ovocie prinesie tvoj záväzok žiť podľa zákona: „Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne, podnecované zákonom, a prinášali ovocie smrti.“ (Rim 7,5). Boh ti odkazuje , že ak budeš robiť všetko preto, aby si žil podľa zákona, budeš si robiť záväzky, motivovať sa, že zajtra sa už polepšíš, že sa budeš viac modliť, viac milovať Boha ako aj toho nespratného suseda s cigaretou v ústach, jediné ovocie, ktoré prinesieš a ktoré zákon povzbudzoval v raste, bude ovocie smrti. Snaha dodržiavať zákon vedie k presnému opaku.

Priateľ môj, odpočívaj v dobrej novine, že si už zomrel zákonu (Rim 7,4). Zákon a Desatoro splnili svoj účel, keď ti ukázali potrebu Spasiteľa. Dnes tvojím učiteľom nie je zákon, ani desatoro, ale Duch (Gal 3,25). S Ním načúvaš jasne Božej vôli a konáš tak, ako On chce!

Mojžiš, skrze ktorého bol daný zákon a desatoro, sa musel modliť, aby sa rozostúpila voda mora a Izraeliti mohli prejsť po súši. Ty ale v Kristovi, ktorý prišiel ako pravda a milosť, dnes kráčaš po vode!

Aleluja!