Požehnané je všetko, čo má svoj pôvod v tebe

In: Povzbudenia

4 Sep 2013

Dt 28,4

„Požehnaný bude plod tvojho života …“

Biblia zaznamenáva, že Ježišova slina uzdravila slepého muža (Mk 8,23-25), Petrov tieň uzdravil chorého (Sk 5,15) a šatky a zástery, ktoré sa dotkli Pavlovho tela vyháňali zlých duchov a choroby (Sk 19,11-12). To nám hovorí, že všetko, čo vychádza od nás môže byť tak požehnané, že bude prinášať požehnanie a zázraky aj ostatným.

Boh naozaj hovorí, „Požehnaný bude plod tvojho života …“ Nehovoril iba o tvojich deťoch. Mal na mysli všetko, čo má svoj pôvod v tvojom tele. Všetko, čo má svoj pôvod v tvojom požehnanom tele je svetovej kvality!

Boh si myslí, že tvoja myseľ, plod tvojho tela, je požehnaná. Keď si tvoji učitelia budú myslieť, že si zaostalý, nestíhaš, ty vedz, že Boh má iný názor. Budeš pre mnohých vzorom a zaujmeš svojimi nápadmi a vynaliezavosťou.

Ak žiješ v manželstve, budeš sa tešiť z jeho požehnania a naplňujúceho sexu so svojim manželom či manželkou. Nikdy nebude pre teba platiť, čo sa spieva v jednej piesni  “I can’t get no satisfaction… (hýba mi uspokojenie)” , pretože Boh nazýva tvoj manželský vzťah (jeho emočnú aj fyzickú stránku), plod tvojho tela, požehnaným!

Ak si rodič, Boh nazýva tvoje deti, plody tvojho tela, požehnanými. Znamená to, že budú výnimočné, špeciálne. Dieťa, o ktoré sa staráš, nie je iba dieťa. Vo svojich rukách držíš šampióna. Vyrastie a v Božom kráľovstve bude generálom!

Priatelia, pretože Ježiš zaplatil cenu, Jeho telo bolo bité, šľahané a prepichnuté pre nás, všetky tieto požehnania patria nám.  Požehnaný je plod tvojho života!