On je chlebom, ktorý ťa cez Písmo nasýti

In: Povzbudenia

3 Sep 2013

Lk 24,27

„Vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ 

Stáva sa to aj tebe, že Písmo čítaš a nerozumieš mu, že si z neho zmätený, že ťa neuspokojí, možno vystraší? Keď čítaš Bibliu, pociťuješ namiesto nasýtenia prázdnotu? Stáva sa ti, že po rozhovoroch s priateľmi o cirkvi, politike, morálke, dobre a zle, čo je hriech a čo nie je, máš pocit, akoby to nemalo zmysel a strácaš pôdu pod nohami?

Nejak podobne sa cítili dvaja učeníci na ceste do Emauz. Nádeje spľasli, život prestal dávať zmysel. Boli vystrašení. To bol čas na prvé biblické stretko a to hneď pod vedením samotného Ježiša! Aký úžasný čas to musel byť! Rovnaký čas môžeš prežívať aj ty dnes, keď sa necháš viesť Duchom, ktorý bude rozprávať o Ježišovi (Jn 15,26).

Priateľu, Biblia je potravou, ktorá ťa sýti. Ale iba vtedy, keď ho čítaš cez optiku dokončeného Kristovho diela. Iba vtedy, keď ho spárvne rozdeľuješ (2 Tim 2, 15) a vieš, čo je Nová Zmluva a čo bola Stará zmluva. Vtedy sa toto Slovo dá prežúvať, vychutnávať ako najlepšia lahôdka. Tou potravou, chlebom je samotný Ježiš. On sám je „chlebom z nebies“. Keď Ježiš emauzským učeníkom vysvetľoval Písmo, ukazoval im všetko, čo hovorilo o Ňom. Ukazoval im Písmo, ktoré celé, bezo zbytku hovorí o Ježišovi a jeho dokonanom diele. Nemohol im čítať evanjelia, ani Pavlove listy, lebo ešte neboli na svete. Vysvetľoval im pasáže z Exodu, Deuteronómia, Prorokov … ktoré všetky hovorili o Ňom. Ukazoval im sám seba.

Jedine Ježiš dokáže zasýtiť každý tvoj hlad. Dnes je tu, hneď na poličke nad tebou. Ak cítiš prázdnotu, čítaj Bibliu a v každom slove hľadaj Ježiša a Jeho dokončené dielo a čo On urobil pre teba a s tebou. Duch Svätý nechce rozprávať o ničom inom iba o milovanom Ježišovi a Jeho dokončenom diele s človekom. Srdce ti bude horieť vždy, keď budeš počúvať o Ježišovi (Lk 24,32). Tvoje šťastie a odpovede sa ukrývajú nie v morálke, predpisoch, štruktúre, ale v Ňom. Keď budeš v Biblii hľadať zákony, ktoré musíš dodržiavať ty alebo iní, návody na zlepšenie, budeš od nej odchádzať nenaplnený. To preto, lebo Duch Svätý bude mlčať, tieto veci ho nezaujímajú. No o Ježišovi je pripravený hovoriť kedykoľvek!  (Jn 15,26)

Keď teda budeš čítať Písmo a Duch ti ukáže Ježiša, utvrď sa v tom a povedz: „Našiel som toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1,45) Pretože celý zákon, Tóra a proroci sú o Ňom, On ich prišiel do bodky naplniť a to sa mu aj podarilo pred 2000 rokmi (Mt 5, 17) !