Sme jedno, lebo sme v Ňom

In: Povzbudenia

29 Aug 2013

Ex 25,23.24.30

„Urobíš aj stôl z akáciového dreva … Obiješ ho čistým zlatom a … budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby [hebr.: la-chem panim].“

Poďme sa dnes spolu pozrieť do veľsvätyne, najsvätejšieho miesta zo svätých miest, do vnútra stánku stretávania alebo neskôr Šalamúnovho chrámu. A presnejšie na jednu z vecí v ňom. Na stôl „la-chem panim”, stôl „chleba prítomnosti“ alebo „chleba tvárí“.

Stôl stál pred archou, nad ktorou sa vznášala „Božia sláva“, bol vyrobený z akáciového dreva, pokrytý celý zlatom a na vrchu mal korunu z číreho zlata (Ex 25,24). Pred vstupom do veľsvätyne nám všetko hovorilo o očisťovaní, obetách, zbavovaní sa hriechu. Dnes sme už očistení Ježišovou obetou stojíme pred Božou tvárou a vidíme slávneho Ježiša, korunovaného korunou z číreho zlata.

Na stole je položených dvanásť nekvasených chlebov (Lv 24,5), dvanásť „la-chem“. Tie mali byť neustále, bez prestávky prítomné pred Božou tvárou. Dvanásť chlebov reprezentuje dvanásť kmeňov Izraela. V období po Šalamúnovi sa Izrael rozdelil na dve kráľovstvá – južné a severné. Na jednej strane stáli kmene verné Jahvemu, kmene Júdu (z ktorého neskôr vzíde Kristus) a Benjamína. Na severe máme desať ostatných kmeňov, klaňajúcich sa všelijakým modlám a božstvám.

Dvanásť chlebov dnes hovorí o Kristovej Cirkvi. Tento chlieb reprezentuje celú Cirkev, ktorej hlavou je Ježiš. Všimli ste si, že i keď sa desať kmeňov odvrátilo od Boha, Boh nikdy nepovedal, že je treba z veľsvätyne odstrániť desať chlebov? Tento chlieb predstavuje „Kristove telo“. Pokiaľ zostávame v Kristovi, sme jedno a sme neustále prítomní pred Božou tvárou. Priateľu, jednota veriacich v Kristovi nie je založená na rovnakej teológii, uniformite vierovyznania, jednom človeku, ktorý ju vedie, či rovnakých dogmách, ktorým ťa zväzujú, že im musíš veriť. Nerozdelia ju malichernosti, ktoré rozdeľujú Cirkev, nech už sa nám zdajú akokoľvek dôležité.

Preto zostávaj pokojne v Ježišovi a netráp sa. Stoj v ňom ako Bohu milá obeta a nestrachuj sa. V Ježišovi, ktorý je „chlebom života“ (Jn 6,35) môžeš bez strachu stáť pred Otcom, nech už si kdekoľvek. Tvoja "dokonalá" teológia z teba nerobí lepšieho človeka, tvoja príslušnosť k nejakej denominácii z teba nerobí kresťana ani príslušnika jedinej pravej Cirkvi. Sme jedno, sme Telom, pretože On nás jedným telom spravil, On je Jeho hlavou a my dôverujeme Jemu a nie našej denominácii, našej teológii, ba dokonca ani nie našej viere. Iba Jemu!