Viera je radostný súhlas

In: Povzbudenia

27 Aug 2013

Jn 19,30

"Je dokonané."

Čo je pre teba viera? Je to prostriedok, ktorým dosahuješ nejaký cieľ? Nástroj, ktorým meníš Božiu vôľu? Ja sám som vnímal vieru ako akýsi skutok z mojej strany potrebný na to, aby ma Boh mohol zmeniť, aby mohol cezo mňa konať.

Keď svojmu synovi poviem, že jedna plus jedna sú dve, v princípe zareaguje dvoma spôsobmi. Buď odpovie: „Áno, tati, máš pravdu.“ Alebo: „Nie, tato, to je inak, vieš?“ Môj syn má dve možnosti. Buď prijme, že jedna plus jedna sú dve a bude vedieť, že má dve nohy a dve ruky, alebo neprijme a ostatným bude tvrdiť, že je chobotnica s dvadsiatimi piatimi končatinami. Svojou nevierou nezmení nič na svojom skutočnom statuse dvojnožca, iba bude zo seba robiť šaša.

Keď sa jedná o jednoduché veci, dokážeme v jednoduchosti uveriť a prijať ich ako fakt. V duchovnej oblasti sme ale z viery urobili niečo tajomné, zložité, neuchopiteľné a vlastne už ani nevieme, čo viera je.

Viera kresťana nie je nič iné, ako radostný súhlas s tým, čo je pravda, čo sa už stalo. Nie je to tvoja viera, ktorá ťa zachraňuje. Nie je to tvoja viera, ktorá robí zázraky. Svojou vierou iba prijímaš stav vecí, iba súhlasíš s tým, čo pre teba Boh už urobil. Keď Ježiš na kríži povedal „Je dokončené!“ (Jn 19,30), tak to tak aj myslel. Dokončil svoje dielo. Vykúpil ťa, spasil a posvätil raz a navždy. Nový Adam vrátil celé ľudstvo tam, kde bolo predtým, ako to prvý Adam pokašlal.

Na tomto fakte svojou nevierou nič nezmeníš. Toto je realita, ktorá sa udiala. Rovnako na nej nič nezmeníme, keď jej uveríme a prijmeme ju,  no vtedy sa prestaneme správať ako chobotnica a postavíme sa na dve nohy. 

Keď dôverujeme faktu, že Ježiš nás nespasil, kašleme na Neho. Keď dôverujeme faktu, že nás neposvätil a veríme, že sme hriešnici, správame sa ako hriešnici.

Nechaj teda zaznieť v sebe Ježišove slová a uver im. Je dokonané, dielo je skončené. Už nie si viac hriešnik ale svätý. Keď tomu uveríme, začneme sa tak aj správať! Boh nás nenechal do konca života pod nadvládou hriechu. Vysporiadal sa s ním a daroval ti možnosť k životu bez hriechu tu a teraz!