Dobrá správa prináša radosť všetkým ľuďom

In: Povzbudenia

23 Aug 2013

Evanjelium je dobrá správa, ale aká je to správa a čo ju robí dobrou?

Mnoho toho, čo je prezentované ako „evanjelium“ je podradnou náhradou toho, čím v skutočnosti je. Nedajte sa obalamutiť lacnými upútavkami! Existuje ľahký spôsob ako rozlíšiť pravé od falošného. Skutočné evanjelium je 100% dobrá správa. V dobrej správe nie je žiadna zlá správa. Ak evanjelium, ktoré vám je ohlasované, spôsobuje, že sa cítiš neistý, ustráchaný, vinný a odsúdený, tak potom dobré nie je. Zbav sa ho skôr, ako ťa zabije!

Pravé evanjelium predstavuje úžasnú radosť pre všetkých ľudí. Bolo a zostáva hlásaním Človeka. Tento Človek neurobil jeden, ale dva skutky najväčšieho a večného významu. Ak si nepočul o tomto Človeku a Jeho skutkoch, tak potom toto bude pre teba dobrá správa:

1. Ježiš pre teba zomrel. V najväčšom akte lásky, aké kedy svet videl, dal Ježiš svoj život za nás. Zvolili sme si nezávislosť od Boha a zožali sme smršť. Ale Boh nás tak miloval, že poslal Svojho Syna, aby nás vykúpil spod moci hriechu a smrti. Syn Boží sa stal synom človeka a vzal na seba trest, ktorý nám priniesol pokoj. Bol odmietnutý, aby sme my mohli byť prijatí, bol zranený, aby sme my mohli byť uzdravení, bol prekliaty, aby sme my mohli byť požehnaní. Na kríži niesol náš hriech a dal nám Svoju spravodlivosť. Prostredníctvom Neho sme boli zmierení s Bohom a naše hriechy už viac nebudú použité proti nám. Na pokraji smrti Ježiš vykríkol, „je dokonané“. Jeho záchranný plán bol dokončený a celý svet zachránený, Ježiš poručil Svojho ducha do rúk Svojho Otca a zomrel.

2. Ježiš žije pre teba. Výkupné bolo plne zaplatené, Ježiš triumfálne vstal z mŕtvych. Teraz sedí na pravici Otca, dokonalý Najvyšší Veľkňaz ktorý kedy žil, aby sa za nás prihováral. Ak veríš, že ťa Ježiš zachránil, tak potom ver, že ťa neopustí, lebo On nikdy nezmení Svoj názor. Je Pôvodcom a Zdokonaľovateľom tvojej viery a Jeho krv ti zabezpečila večnú spásu. Ježiš v tomto všetkom nie je sám. Tvoj nebeský Otec ťa miluje nekonečnou láskou a to, aby ťa zachránil bolo po celý čas Jeho zámerom. Aby sme mohli mať stálu a istú nádej, ku ktorej sa utiekame, Boh Otec uzavrel zmluvu pokoja so Synom Človeka a nikdy ju neporuší. Dal nám tiež Svojho mocného Ducha – toho istého, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych – na zabezpečenie všetkého, čo nám zasľúbil. Skrze nášho zástupcu Ježiša, a ako vyjadrenie Jeho trvalej lásky, náš nebeský Otec nás pojal k Sebe sľúbiac, že nás  nikdy nezanechá a neopustí. Stojíme bezpečne, nie na našich chabých sľuboch Jemu, ale na Jeho bezpodmienečných a nezlomných zasľúbeniach nám.

Evanjelium je Ježiš a On je tá najúžasnejšia správa na svete!

Autor: Paul Ellis orig. http://escapetoreality.org/good-news/, preklad: Katarína Vodilová