Boh ťa nesúdi a súdiť nebude

In: Povzbudenia

22 Aug 2013

Rim 8,33

„Kto obžaluje Božích vyvolených? Boh ospravedlňuje.“ ( NASB )

Možno vidíš Boha ako sudcu, ktorý má prísne požiadavky na človeka: keď padneš alebo keď sa priťažia okolnosti v tvojom živote, myslíš si, že ťa Boh súdi.

Priateľu, pravdou je, že Boh ťa neobžaluváva. Naopak. Pre Kristovu krv ťa ospravedlňuje. Božie slovo pokračuje ďalej a hovorí, že Ten, ktorý mal právo odsúdiť ťa, sa radšej rozhodol namiesto teba zomrieť a vstať z mŕtvych. A teraz je po Otcovej pravici, aby bol našou spravodlivosťou! (Rim 8,34)

Ale diabol sa snaží ťa presvedčiť, že Boh sa pozerá kritickým okom a trestá ťa zakaždým, keď urobíš niečo zlé. Mnoho ľudí si myslí, že keď urobia niečo zlé, tak musia byť niečim zlým ako napr. chorobou potrestaní oni alebo ich rodiny. Keď sa niečo také prihodí, diabol ich presviedča, že musia zniesť Boží trest za svoje hriechy. Takto kresťania bojujú s odsúdením, pretože si myslia, že oni sami sú príčinou svojich problémov.

Nič nie je viac vzdialené pravde. Po kríži, keď bol Ježiš odsúdený namiesto teba za každý hriech a zlý skutok, myšlienku či slovo, Boh ťa, Jeho dieťa, viac nesúdi. Ježiš  za teba prijal všetok trest na kríži. A nikdy viac ťa súdiť nebude.

"Milosť znamená, že niekde uprostred zápasu sudca odpíska koniec hry. Vyhlási nás za víťazov a my sa odchádzame osprchovať do šatne. So všetkou upotenou zbožnosťou, ktorou sme si chceli zaslúžiť Otcovu priazeň, je koniec. Už sa nemusíme namáhať, aby sme si zaistili vlastnú hodnotu. Je koniec všetkej snahe predbehnúť ostatných a zvíťaziť v celom závode. Milosť znamená, že Boh je na našej strane, a preto sme víťazi bez ohľadu na to, ako sa nám vlastne v priebehu zápasu darilo. Naozaj sa spokojne môžeme ísť osprchovať …a potom sa vrátiť na oslavu so šampanským :-)" (Donald McCullough)

A tak keď začneš cítiť odsúdenie za svoje skutky, máš moc nad nimi zvíťaziť, uvedomiť si, že oboje je iba klamstvo! Nad odsúdením aj nad hriechom. Povedz, „Je napísané, že Boh ospravedlňuje. Bolo mi dokonale odpustené a Boh ma pre sebou urobil spravodlivým. Odmietam odsúdenie a odmietam každý príznak kliatby, ktorý vidím v okolnostiach môjho života!“

Potom jednoducho stoj v pravde Božieho slova a pozoruj, ako ťa On vyslobodí a požehná!