Zmeň zmýšľanie o Bohu a sebe

In: Povzbudenia

21 Aug 2013

Mt 1,15

„Zmeňte svoje zmýšľanie a verte evanjeliu.“

Z jedného z vašich emailov: „Ďakujem za tieto povzbudenia,menia môj život a zmýšľanie. Marta.“ A to je to najhlavnejšie. Evanjelium nás pozýva, aby sme menili naše zmýšľanie, naše názory o sebe a Bohu. Mení zmýšľanie, pretože zmena zmýšľania dáva rozpoznať „čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2)

Misia Jána Krstiteľa sa dá zhrnúť do jeho slov: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mt 1,15). Storočiami sa ale na túto vetu a hlavne na slovo „kajať sa,“ či „pokánie“ nalepil veľmi negatívny význam, ktorý je cudzí tomu, čo toto slovo v gréčtine naozaj znamená. Slovo, ktoré prekladáme ako „pokánie“ znamená jednoducho „zmena zmýšľania“, „μετάνοια“, metanoia. Metanoia má ale pramálo čo spoločné s obsahom, ktorý sme pokániu dali, s obviňujúcimi pocitmi, s bolestivou ľútosťou, s potrebou niečo odčiniť, s vinou atď.

Keď Ján ohlasoval Dobrú Novinu Židom, vyzýval ich, aby zmenili svoje zmýšľanie o spôsobe, akým sa páčiť Bohu. Ohlasoval, že prichádza niekto, kto sníme hriechy sveta raz a navždy (Jn 1,29). Ak zmeníte zmýšľanie a prijmete Ho, všetky hriechy vám budú odpustené. Vedel, že mŕtve skutky Zákona nikdy neprinesú očistenie od hriechu. 

Evanjelium vo svojej jednoduchosti poburuje, vzbudzuje podozrenie. Pretože vyzýva k zmene zmýšľania o sebe, o spôsobe, ako sa páčiť Bohu, ako byť s Bohom zadobre a ako konať Jeho vôľu. Dobrá novina nie je o trestaní samého seba, o pocitoch viny, o našom zbavovaní sa hriechu. Nechajme Evanjelium zmeniť naše zmýšľanie, aby sme sa odvrátili od potreby tela splácať dlh, ktorý už bol splatený Ježišom a uverme, že „je dokonané“ (Jn 19,30).

Pokánie je jedno z najzneužívanejších a najmanipulatívnejších slov, ktoré sa v Novom zákone vôbec nenachádza. Na aboslútne nepresnom a zámerne zlom preklade gr. slova metanoia tak Cirkev vyskladala doktrínu neustáleho uzmierovania, neustáleho odprosovania Boha, neustáleho pocitu nedostatku, vzdialenosti od svätosti a Boha, neustáleho vracania sa do Jeho prítomnosti, záchrany pred peklom, dokonca podplácania Boha peniazmi, skutkami atď.. Azda žiadna iná doktrína ako táto doktrína o pokáni nebola v histórii Cirkvi tak veľmi zneužitá a nepriniesla tak veľa zla, manipulácie, strachu, ovládania, moci a rozdelenia ako doktrína o pokání. 

Pokánie nie je podmienkou Božej lásky a odpustenia. Naše pokánie nemení Otca ani Jeho postoj k nám, ani našu identitu. Pokánie je zmena zmýšľania. Pokánie je nazeranie na realitu spásy, na seba a Boh Božou optikou, ktorá už nevidí hriech, nevidí rozdelenie, nevidí nedostatok, chorobu ani smrť. Iba znovuobnovený život vplnosti , ktorý sme dostali od Mr. Život-a osobne. Každodenným pokánim je, že si prestávam myslieť, že pokánie je podmienkou, aby mi Boh odpustil.

Zmena zmýšľania a dôvera Dobrej novine o Ježišovom dokonanom diele, o našej súčasnej kráľovskej identite synov a dcér v Ňom, o Božom úžase nad nami nás privedie k rovnakému svedectvu, ako p. Marty. K zmene života podľa našej identity, ktorá nám bola darovaná.