Si prenasledovaný dobrými vecami

In: Povzbudenia

19 Aug 2013

Ž 23,6

„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať [רָדַף, „radaph“] po všetky dni môjho života.“

Dávid napísal Žalm 23, keď bol prenasledovaný Absolónom, svojím synom a jeho prívržencami. Skrýval so v horách, rôznych mestách, no túžil sa vrátiť do Pánovho domu (Ž 23,6). Vedel, kam chce ísť a poznal toho, kto ho tam vedie. Častokrát sa snažíme získať čo najviac požehnania. Chceli by sme mať dobré manželstvo, napĺňajúcu prácu, múdre a zdravé deti, pokojný život. Božie požehnania staviame do stredu našich snáh. Možno aj tebe niektoré požehnanie chýba. Možno sa snažíš pracovať, využívaš všetky metódy a spôsoby, ktoré by to požehnanie mohli do tvojho života priniesť. Aké požehnanie potrebuješ ty?

„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.“ (Ž 23,6). טוֹב – má v hebrejčine široký význam: dobré veci  každého druhu, prosperitu (Keil&Delitzsch), dobroty. A „radaph“ znamená prenasledovať, naháňať, nasledovať. Priateľu, všimni si, čo ti je za pätami, čo beží za tebou a nedá ti pokoj, prenasleduje ťa všade, kam ideš! 

Dávid bol pastier. Dobrý pastier. Boh mu prorocky dal vidieť najlepšieho Pastiera. Toho, ktorý ťa vedie, usmerňuje a chráni. Svojim „prútom“ odháňa všetky zvery a útoky, svojou pastierskou palicou (tieto palice boli na konci skrútené do akéhosi háku) ťa vyťahuje z každej priepasti a kladie ťa späť na správnu cestu (Ž 23,4). Dokonalého pastiera, ktorý sám skáče do priepasti namiesto svojej ovečky. „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11).

Božie požehnania ťa nasledujú všade tam, kde ideš. Do tvojej práce, do tvojej rodiny, medzi priateľov. Tvojou úlohou je kráčať za pastierom, za Ježišom. Vtedy budú požehnania za tvojimi pätami. Neobracaj sa k nim tvárou, nehľaď na ne, pretože potom sa obrátiš chrbtom k Ježišovi. Nehľadáme požehnania, hľadáme Krista a jeho požehnania a milosť nás budú bez prestania prenasledovať!

Iba človek, ktorému sa dostáva takéhoto požehnania môže byť požehnaním pre iných. A tým si ty.