Evanjelium je jednoduché

In: Povzbudenia

16 Aug 2013

Zjv 21,5

“A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové."”

Sedel som na jednom modlitebnom stretutí, kde sa modlilo: “Príď, Ježiš! Príď medzi nás!” Možno sa aj ty takto modlievaš, prosíš Boha, aby prišiel, aby zasiahol do tvojej životnej situácie. Aj ja som sa týmto spôsobom modlieval. U%z sa tak nemodlím. Prečo?

Pod Starou zmluvou sa človek musel modliť: “Pane, buď s nami!“ (Ex 34,9). Pod Novou zmluvou sa modlí: „Vďaka Ti Ježiš, že si Boh s nami“ (Mt 1,23).  Pod Starou zmluvou sa človek musel modliť: “Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí.” (Oz 14,3) Pod Novou zmluvou sa modlíš: „Chvála Ti, Bože, že si zobral preč naše hriechy.“ (Rim 11,27) Pod Starou zmluvou sa modlíme, aby Boh niečo urobil. Pod Novou zmluvou ďakujeme, že Boh to už spravil!

Dnes žijeme pod Novou zmluvou, keď je všetko nové. Starý zákon celý hovoril a ukazoval na Ježiša. Vyučoval Izrael, ako nie je schopný zapáčiť sa Bohu a ako potrebuje Mesiáša. V plnosti času Mesiáš prišiel a Starú zmluvu naplnil, zavŕšil a ukončil jej platnosť. Ježiš urobil všetko nové.

Často žijeme pod Starou zmluvou a modlíme sa, aby Boh niečo urobil. Realita Novej zmluvy je ale úplne iná. Dnes sa môžeme iba radovať, tešiť sa, ďakovať a odpočívať v realite, ktorá hovorí: „Je dokonané!“

Moja teológia je dnes úplne jednoduchá. Tak jednoduchá, že ju mnohí pokladajú za naivnú.

Dnes môžeš veriť ako dieťa, že v Ježišovi si bezchybný, bez poškvrny, nádherný a milovaný. Dnes nepotrebuješ ako dieťa nič iné, iba Ježiša. Nepotrebuješ inú teológiu, nepotrebuješ morálku, návody na zlepšovanie, stupienky k svätosti. Dnes máš Ježiša a nič v Ňom ti nechýba.

Tak ako každé zjavenie, tak i toto po prijatí nikto nedokáže zobrať a jeho stopy uvidíš po celom Písme. A budeš sa iba čudovať, prečo ti to „nedošlo“ skôr. Na to môžem povedať iba toľko, že niekto sa všetkými silami snaží jednoduchosť evanjelia a bezpodmienečnosť Jeho prijatia zatajiť a držať ľudí v strachu, neistote a v nevedomosti. Dobrá Novina znie jednoducho: Koho Syn oslobodil, ten je skutočne slobodný. A Syn oslobodil všetkých ľudí na svete (2 Kor 5, 19) Dôveruj tomu a buď slobodný.

Evanjelium je jednoduché. Aleluja!