Svätý. To, kým si tu a teraz.

In: Povzbudenia

15 Aug 2013

Hebr 10,14

„Pretože jednou obetou urobil úplne dokonalými tých posvätených“ (YLT, doslovný preklad z gréčtiny)

Koľkí z kresťanov prežívajú neustály boj s hriechom? Koľko kresťanov si myslí, že hriechu ich zbaví až smrť? Keby to tak bolo, potom by smrť ale nebola našim posledným nepriateľom, ale naším najlepším priateľom a Kristus by zomrel zbytočne.

Grécko slovo „teleioó“, (Hebr 10,14) znamená zdokonaliť, skompletizovať, dokončiť, priviesť do konečného a posledného štádia. Ježiš presne to svojou obetou urobil s človekom. Vrátil človeka do stavu, ktorý mal pred Adamovým pádom. Daroval mu späť jeho podobnosť a s Bohom a znovustvoril ho na Jeho obraz. Druhý Adam človeka urobil dokonalým, úplným, presne takým, akým ho vždy chcel mať. Boh hovorí, že sa tak stalo v minulom čase, v čase Kristovej obety a nie niekedy v neurčitej budúcnosti, ba dokonca po tvojej smrti, nie po sérii tvojich snažení, sebaumŕtvovania, snaženia sa. Nie.

Raz sa ma ktosi spýtal či na to, aby sa stal človek svätým, stačí si to len predstavovať. Nie. Dobrá novina znie, že ja si nemusím nič predstavovať. Ja som svätý, pretože Ježiš pochoval moju hriešnu prirodzenosť v msrtin na kríži a vo svojom zmŕtvychvstaní mi daroval moju svätosť a usadil ma po Božej pravici! Že či sa nehanbím tak hovoriť? Nie. Nehanbím sa za evanjelium; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí (Rim 1,16)

Je to ako so Slovákom, ktorý vyhral zelenú kartu a následne získal americké občianstvo. Stal sa z neho Američan. Môže stále hovoriť po slovensky, nemusí ani za mak rozumieť angličtine, stále mať rád halušky a pohŕdať stejkom. Nič to ale nemení na fakte, že „mal šťastie“ a niekto mu daroval americké občianstvo a stal sa z neho Američan. Môže odmietať tomu veriť a odmietať voliť, odmietať si nájsť tam prácu, odmietať štátnu podporu USA a to všetko len zo svojej neviery, no to nič nemení na fakte, že to všetko má a patrí mu to.

Byť kresťanom znamená, že si v Kristovi a Kristus je v tebe. Sme v dokonalom spojení s Ním. A to je kresťanská dokonalosť – byť spojený s tým, ktorý jediný je dokonalý! Tvoja dokonalosť a svätosť nie je niečo, k čomu sa postupne prepracuvávaš, kam speješ a kde sa možno, ak sa ti bude dariť, raz dostaneš, najpravdepodobnejšie až po smrti. Tvoja dokonalosť je tu a teraz, v tejto chvíli reálnym faktom, i keď to tak možno necítiš. No mal by si sa o tom dozvedieť, pretože veľmi pravdepodobne ti to doteraz nikto nikdy nepovedal.  A ešte jedna "drobnosť" – svoju identitu svätého nestratíš v momente, keď zhrešíš, pretože tvoja identita nie je založená na tvojich skutkoch ale na Tom, kto žije v tebe a ty v Ňom.

Jedine táto dokonalosť pred Bohom a v Bohu naplní tvoje srdce aj život. Tvoj život dnes už nie je ovládaný hriechom, ale jeho hybnou silou je Ježiš (porov. Rim 6, 17.18). Kedysi si si hriech užíval, dnes ho nenávidíš. To preto, lebo ty a hriech už nie ste jedno. Spojenie s Kristom sa nedosahuje postupným zlepšovaním sa, ale je výsledkom Ježišovho dokonaného diela a je faktom, ktorému sa iba dôveruje! Svätosť nie je neprítomnosť hriechu, ale jednoduchý pravdivý fakt v tvojom živote. A tento fakt nakoniec tú neprítomnosť hriechu aj zaistí.

Chceš sa hriechu zbaviť? Dôveruj teda, že ty si dnes úplne dokonalý, úplný, ty si ten posvätený, svätý! (porov. Hebr 10,14)