Boh je spravodlivý, keď ťa vyhlasuje za spravodlivého

In: Povzbudenia

31 Júl 2013

Rim 5,12

„Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí.“

Možno si myslíš, že si hriešnik, pretože hrešíš. Ľudia často vnímajú seba a iných podľa toho, čo vidia svojimi očami, čo zažívajú, akú majú skúsenosť. Keď sa v ich živote vyskytne hriech, usudzujú z toho, že sú hriešnici. Ich identitu definuje ich správanie, ich dobré alebo zlé skutky, namiesto toho, aby ich nemenná identita definovala ich správanie.

Boh ale nepozerá ako človek. On vidí oveľa lepšie a poza naše správanie. Boh hovorí, že každý človek bol hriešnik, pretože Adam zhrešil (Rim 5,12). Hriešnikom sa človek nestáva svojim vlastným hriechom a nech by urobil čokoľvek, nech by sa akokoľvek snažíl, tento svoj status by nedokázal zmeniť. Všetci sme boli odsúdení na smrť nie preto, či sme dobrí alebo zlí, ale kvôli Adamovi! Aké nespravodlivé!

No v Adamovom páde je ukrytý obraz Ježišovho diela, Ježišovho daru. „Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného [Adama] zomreli mnohí [všetci, viď Rim 5,12 ], tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých  [všetkých, sledujúc logiku celej kapitoly 5] rozhojnila Božia milosť a dar.“ (Rim 5,15). Tak ako v Adamovi všetci zhrešili, tak sa v Ježšovi stalo niečo úžasné so všetkými ľudmi na svete. Ježišovo dielo je oveľa mocnejšie ako Adamova chyba.

Božia spravodlivosť vyráža dych. Tak ako sme sa Adamovým hriechom stali všetci hriešnici, tak sme sa dnes v Ňom stali spravodlivými poslušnosťou jedného človeka – Ježiša. Dnes je Boh spravodlivý, keď teba i mňa vyhlasuje za spravodlivého! 

Tak ako to nebol tvoj hriech, ktorý z teba spravil hriešnika, tak to dnes nie sú tvoje dobré skutky či dodržiavanie desatora, ktoré z teba robí spravodlivého. Tvoju identitu nedefinuje tvoje správanie. Keď ale spoznáš svoju identitu svätého, začne to meniť tvoje správanie. Boh v Ježišovi ukázal tvoju skutočnú identitu, svoj prvotný zámer a obraz človeka. Ty si spravodlivý, lebo si zahrnutý v jedinom spravodlivom, ktorý kedy žil – v Ježišovi! Keďže si sám nemohol nič urobiť, aby si sa stal spravodlivým, prečo si myslíš, že môžeš urobiť niečo, čo z teba znovu spraví hriešnika? Toto je moc nezaslúženého daru, ktorý uvidíme a začneme si ho užívať vtedy, keď začneme dôverovať, že to tak je!

Preto „Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar!“ (2 Kor 9,15)