Byť medzi tými, ktorých nezožerie

In: Povzbudenia

30 Júl 2013

1Pt 5,8

„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“

Diabol nemôže len tak vôjsť do tvojho života a okradnúť ťa o pokoj, rodinu či zdravie. Nemôže jednoducho prísť k tebe s chorobou a zlom. Ak by to mohol urobiť, nemusel by obchádzať a „hľadať, koho by zožral.“ Jednoducho by prišiel a koho by zožrať chcel, toho by aj zožral. No Písmo hovorí, že obchádza a hľadá, to znamená, že sú ľudia, ktorých zožrať nemôže.

Diabol chodí dookola a reve, snaží sa vzbudiť v človeku strach. No nepochutná si na ľuďoch, ktorí sa odmietnu nechať zastrašovať jeho revom, pretože vedia, že skutočný Lev z Júdu, Ježiš Kristus (Zjv 5,5) už prišiel a odzbrojil toho, kto mal moc nad smrťou (Hebr 2,14). Vedia, že diabol nemôže len tak prísť a robiť si, čo chce, pretože v nich prebýva Lev z Júdu a ten je väčší ako diabol vo svete (1 Jn 4,4).

V tebe, vo mne, prebýva Lev z Júdu. Daroval ti práva, privilégiá autoritu i moc. Vykúpil ťa Svojou krvou. Preto všetko v tvojom živote je vykúpené Jeho krvou. Ak sa bojíš, že stratíš prácu, prikry ju Ježišovou krvou. Ak sa bojíš o deti vyrastajúce vo veľkomeste, zaodej ich do Ježišovej krvi. Ak si dostal zlú správu od doktora, spomeň si na to, komu patríš.

Satana ma jedinú moc nad životmi ľudí. A to je moc klamať. On je klamárom od počiatku. Sám v  sebe nemá žiadnu moc nad človekom, dokáže ho iba oklamať, zviesť a podviesť. V diablovi niet žiadneho života, niet v ňom moci tvoriť, niet v ňom moci ti fyzicky ublížiť. Dokáže ťa iba oklamať. 

Preto musíme vedieť a v pokoji žit vo vedomí, že Boh hovorí: „Vykúpené! Zachránené!“ nad všetkým, čo je prikryté Ježišovou krvou. A diabol, keď vidí krv, dáva sa na útek a berie so sebou chorobu, ťažkosti, bolesť, utrpenie, zlobu, stratu. Ježiš zmieril so sebou celý svet (2 Kor 5, 19). Nedaj sa teda oklamať diablom, že teba nie!

Keď budeš vedieť, kto si v Kristovi, keď dáš najavo zlému, kto v tebe prebýva, skončia sa dni jeho zastrašovania a bude vedieť, že teba zožrať nemôže, stiahne chvost, zavrie ústa plné klamstiev a vráti sa tam, odkiaľ prišiel!