Žiješ vo víťazstve, aj keď to nevidíš

In: Povzbudenia

29 Júl 2013

1 Jn 4,4

„Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi.“

Priateľu, vieš, že náš život je životom vo víťazstve? Boh ti „vždy dáva víťazstvo“ (2 Kor 2,14). To víťazstvo je tvoje, patrí tebe, pretože si „v Kristovi“. Neexistuje víťazstvo bez Ježiša a s Ním je všetko vždy víťazstvom.

Mnoho kresťanov, veľká časť cirkvi žije v porážke namiesto toho, aby „kráčala vo víťaznej procesii“ (2 Kor 2,14 ESV), aby žila vo víťazstve. Okolnosti, ľudia a ultimátne veľká klamár nás chcú presvedčiť, že sme stále porazení, že náš život je neustále vstávanie z bahna, z kolien. Sme volaní dôverovať Kristovmu dokončenému Ježišovmu dielu na kríži, žiť život aj uprostred choroby či trápenia z miesta víťazstva a nie porážky. „Vôňa Jeho poznania“ (2 Kor 2,14) sa vznáša okolo kresťanov, ktorí odpočívajú v dokončenom, úplnom a neporaziteľnom diele Krista.

Vedz, priateľu, že víťazstvo patrí tebe. Víťazstvo nad nad satanom (1 Jn 5,18), nad svetom (1 Jn 5,4), nad chorobou (Iz 53,5), nad hriechom (Mt 1,21). Netráp sa, ak to víťazstvo nevidíš. Nepozeraj sa na ovocie, pretože ti to prinesie iba ďalšie odsúdenie. Jednoducho vedz, že si v Kristovi zvíťazil a nechaj to tak.

Možno ovocie tohto víťazstva vo vlastnom živote nevidíš. Dovoľ mi dať ti malý príklad. Rodič miluje svoje dieťa. Miluje ho do takej miery, že by dal za neho svoj vlastný život, urobil pri svoju milovanú dcéru či syna hocičo. No syn to nevie. Neverí tomu. Na fakte lásky rodiča k nemu to nič nemení, to zároveň tento fakt nezmení život syna, ktorý sa utápa v odsúdení, drogách, alkohole, nešťastí. Rodičia ho milujú, no on to nevie, neverí tomu a namiesto v rodičovskej láske žije život v porážke a hriechu. Nemusí zmeniť svoj život, aby ho rodičia milovali a dali mu všetko, čo majú. Musí zmeniť svoju "vieru" a potom ich láska definitívne zmení aj jeho život. 

Boh nám jasne a mnohokrát opakuje: „Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (1 Kor 15,9). “Dal“ – minulý čas. Nie čas budúci. Čítame Bibliu, no akoby sme jej neverili. Úžasná dobrá novina v Ježišovi sa nám zdá až príliš dobrá na to, aby bola pravdivá. No ona pravdivá je a ty dnes môžeš žiť vo víťazstve. Spása je pre dnešok, nie na zajtrajšok.

A tak keď ráno vstaneš, nevrhni sa do vlastného boja. Nechystaj vlastné sily, vlastné zbrane. Ale vedz, že „Kôň býva prichystaný na deň, (keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.“ (Prísl 21,31). Pán dáva víťazstvo. A On už zvíťazil. Tvojou úlohou je odpočívať vo viere v ono víťazstvo na kríži a v odpočinku očakávať, že Jeho víťazstvo sa ukáže aj v tvojom živote.