Pozeraj sa Božími očami

In: Povzbudenia

26 Júl 2013

Ž 1,3

„Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“

Keď sa nad tvárou zeme vznášala temnota, Boh povedal, „Nech je svetlo,“ a bolo svetlo (Gn 1,3). Boh videl svetlo tam, kde bola iba temnota a tak ju privolal k existencii. Keď Ježiš povedal 38 rokov paralyzovanému mužovi pri nádrži Betsata, „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“, ten okamžite vstal uzdravený a šiel. (Jn 5,8-9). Rovnako Ježiš skrze vieru v Otca videl zdravie tam, kde bola 38 rokov iba choroba a beznádej.

Zvyčajne veľa nerozprávame o tom, čo nevidíme na vlastné oči. Boh sa ale nepozerá ako človek. Človek je ale pozvaný, aby sa pozeral ako Boh. Keď chceme vidieť realitu, potrebujeme sa pozerať Božím pohľadom.

Prorok Balám mal víziu od Všemohúceho. Keď sa pozrel dole z vrchu na tábor Izraelitov, hovoril v nej, „Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje, tvoje príbytky, Izrael! Ako potočné údolia, čo sa v diali tiahnu, ako záhrady pozdĺž potoka, sťa duby, čo zasadil Pán, sťa cédre pri vodách.“ (Num 24,5-6)

Balám by to nepovedal, keby videl iba prirodzeným zrakom a nie tak, ako vidí Boh. V tom čase boli Izraeliti neposlušný národ, stále hundrali a sťažovali sa. No keď sa na nich pozeral Boh, videl ich ako úrodnú a prosperujúcu záhradu pri rieke.

Priateľ môj, Boh chce, aby si sa videl tak, ako ťa vidí On: „ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“ Pozeraj sa na seba ako strom zasadený pri vode, ktorý prináša dobré ovocie v pravú chvíľu. Pozeraj sa na seba nie ako na niekoho, kto stále zlyhá a nedarí sa mu, kto možno mrmle a sťažuje sa, ale ako na niekoho, koho sila a zdravie nevedne, komu sa práca a plány daria.

Pozeraj sa Božími očami. Tento pohľad je vždy dobrým pohľadom a halvne je pohľadom pravdivým. Keď sa budeš v každej situácii na seba pozerať Božími očami, uvidíš, ako sa tvoja situácia mení, pretože tak Bohu dovolíš, aby v tvojom živote pracoval ako Všemocný Boh a uskutočňoval, čo už je realitou v duchovnom svete.