Tvoj vykupiteľ je mocný

In: Povzbudenia

23 Júl 2013

Jer 50,34

„Ich vykupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov, on sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi …

Rút, mladá, chudobná a bezdetná vdova v Starom Zákone, ležala pri nohách Bóza, jej možného rodinného vykupiteľa (Rút 3,7). Bóz, jej bohatý a blízky príbuzný, mal moc ju vykúpiť z ťažkej situácie.

Rút jednoducho poslúchla Naomi, svoju svokru, ktorá jej povedala, aby išla a ľahla si k Bózovým nohám. Toto gesto v Židovskej tradícii tých dní hovorilo, „Prosím, vykúp ma, svoju blízku príbuznú.“ Čo Bóz na to Rút povedal? „A teraz sa neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš …“ (Rút 3,11)

Priateľ môj, Bóz je obrazom Ježiša, ktorý je našim vykupiteľom, najbližším príbuzným. On je náš pokrvný príbuzný, ktorý sa narodil ako jeden z nás. A On je náš vykupiteľ, pretože nás vykúpil za veľkú cenu, keď platidlom bola jeho vlastná krv na kríži.

Ježiš, tvoj Vykupiteľ, nielen chce, ale má aj moc znovuobnoviť, čo si stratil. Preto k Nemu môžeš prísť a povedať, „Pokašľal som to a moja rodina teraz trpí. Urobil som hroznú chybu. Ale prichádzam k tebe, môj najbližší príbuzný, môj vykupiteľ …“ A uvidíš, ako ťa vykupuje, pretože tvoj Vykupiteľ je mocný! Jeho meno je Pán zástupov. S celou svojou mocou sa zasadí za tvoj prípad, aby sa tvojím smerom vylialo požehnanie múdrosti, odpustenia, oslobodenia, nového života, slobody.

Kdeže je to miesto požehnania? Tak, ako sa nachádzalo vtedy pri Bózových nohách, dnes sa nachádza v odpočinku pri nohách Ježišových. Tak ako Jairus, predstavený synagógy (Mk 5,22) aj Síro-féničanka (Mk 7,25-26) padli k Ježišovým nohám. A na tom mieste prijali uzdravenie pre svoje dcéry.

Keď prijmeš svoje miesto odpočinku pri Ježišových nohách, s dôverou očakávaj Jeho požehnanie. Nemusíš sa ničoho báť, pretože vieš, že rovnako ako Bóz tak aj Ježiš, tvoj nebeský Bóz, bude robiť všetko pre tvoje dobro. Nie. On už urobil a my len odpočívame a čakáme, až to uvidíme a spoznáme.