Správame sa podľa toho, čomu veríme

In: Povzbudenia

22 Júl 2013

Kol 2,9-10

„Pretože v Ňom prebýva v tele plnosť Božstva a v Ňom ste boli urobení kompletnými, dokonalými …“

Grécko slovo Hádes je zložené z dvoch častí: Ha- znamená „nie“ a des znamená „vidieť“. Slovo Hádes v gréčtine znamená „nie-vidieť“, nevidieť. A tak ak nekráčaš v súčasnej realite toho, kým v Kristovi si a že patríš Bohu, kráčaš tak vlastne a si „v Hádesovi“: Veríš lžiam o sebe, ktoré ti nahovorili iní.

Hádes znamená jednoducho nevidieť pravdu a Pravdou je osoba, ktorá sa vola Ježiš. Ty si, kým On hovorí, že si, nie tým, čo hovorí o tebe svet a už vôbec nie tým, čo o tebe hovorí Satan (otec všetkých lží). V Kristovi si krásny a dokonalý! Nič ti  nechýba! Bol si znovustvorený na obraz Boha, On je krásny, dokonalý a nič Mu nechýba a to isté teraz v Ježišovi platí o tebe! Ty si jedno so žijúcim Bohom! Uff! Aká to novina! Na tebe zostáva tomu dôverovať.“ (Candi Olsey)

Keď hypnotizér privedie niekoho do hypnózy a vsugeruje mu post-hypnotický príkaz, napr. že dotyčný je pes, hypnotizovaná osoba sa zobudí a začne chodiť po štyroch, brechať a správať sa ako pes. To preto, lebo verí, že pes je, aj keď všetci vieme, že to nie je pravda. Rovnako sa aj my možno správame ako hriešnici, zlodeji, otroci, žobráci, pretože nám niekto povedal a tvrdí, že nimi sme.  A my tomu veríme. Boh ale pozná pravdu o nás a dáva nám ju poznať. Pravdou je, že nie sme hriešnici ale svätí, nie zlodeji ale darujúci, nie otroci ale slobodní, nie žobráci ale králi! Len si otvor Písmo a spočítaj, koľkokrát ťa v nej Boh volá svätým!

Keď sa dozvieme pravdu a začneme je dôverovať, táto pravda začne meniť náš život. Prestaneme brechať, chodiť po štyroch, prestaneme hrešiť, kradnúť, žobrať, otročiť hriechu. V Ňom sme boli znovustvorení ako kompletní, dokonalí (Kol 2, 9-10). Keď sa nám zjaví Pravda, tá nás zmení a naše správanie začne korešpondovať s naším skutočným stavom v Kristovi, našou skutočnou identitou.