Si oslobodený a žiješ v slobode

In: Povzbudenia

19 Júl 2013

Gal 5, 1

"Pre slobodu sme boli oslobodení … "

Priateľ môj, si slobodný. Nič a nikto nie je schopný ťa držať vo väzení. A čo nás v tom väzení držalo? Čím ťa chcú znova do väzenia vrátiť a presvedčiť ťa, že slobodný nie si? Pavol v tomto verši pokračuje „ …Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva … Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.“ (Gal 5,1. 4)

Vo väzení odsúdenia a hriechu nás držal zákon, desatoro. Môže to byť pre teba obrovské prekvapenie, ale práve to, čo si si myslel, že ťa privádza bližšie k Bohu, tu bolo len preto, aby ťa dokonale a úplne držalo vo väzení. Aby si jasne videl, že nikdy a nijakým spôsobom nedokážeš z väzenia hriechu výjsť (Rim 8, 3). Desatoro a zákon ti to vždy pripomenul a ukázal ti, kde sú väzenské mreže.

Bol si ale z tohto väzenia oslobodený.  Nedaj sa teda znovu uviesť do služby zákonu a never, že je stále tvojím pánom. Dvere sú otvorené, svetlo svieti, dobrodružstvo čaká. Bol si oslobodený, aby si mohol žiť v slobode, bez strachu z odsúdenia, bez strachu z neprijatia a večného zatratenia, bez strachu z omylu, ktorý ti zákon stále pripomínal. Keď sa učíme žiť tento život slobody bez strachu, keď sa nechávame viesť Duchom a nie príkazmi napísanými na kameni (“cheirographon tois dogmasin”, Kol 2, 14), tak určite spravíme aj zopár chýb, padneme. No iba vedomie, že sme navždy slobodní, nám dodá moc sa vrátiť a vykročiť správne, nikdy nie odsúdenie desatora.

Už nemusíš veriť, že slobodní nie si, že si otrok, že si vo väzení hriechu, väzení rodových kliatieb, väzení choroby, chudoby, nešťastia … Už tomu nemusíš veriť. Nepotrebuješ oslobodenie, rozviazanie. Boh ťa už oslobodil a raz a navždy rozviazal. Potrebujeme iba každodenné pripomínanie si, že slobodní sme. Potrebujeme každodennú zmenu zmýšľania, aby sme dokázali odmietnuť klamstva diabla, ktorý používa desatoro (Kol 2, 14-15 – cheirographon tois dogmasin, [Božou] rukou písaný dekrét, vyhlásenie, aka desatoro napísané Božím palcom na kameni; 2 Kor 3,9;), aby nás držal v klietke klamstva, v klietke, ktorá existuje len v našich predstavách a mysliach aj napriek tomu, že jej dvere sú dokorán otvorené.

Prajem ti teda dnes odvahu vykročiť a žiť, predo dvermi ťa čaká dobrodružstvo života v plnosti.