Neodsúdenie mení všetko

In: Povzbudenia

18 Júl 2013

Hebr 8,12

„pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“

Už viac nie sme pod starou zmluvou. Žijeme pod novou zmluvou. A v tejto novej zmluve Boh hovorí tri veci, ktoré pre nás urobí: Vedie nás – „Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca.“ (Hebr 8,10) Toto sú princípy viery, lásky a slobody, ktoré ťa vedú vo všetkom, čo robíš. Je to spontánna, dynamická, aktívna a veľmi intímna cesta, ktorou nás Boh vedie. „Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3,8) Znamená to, že On nás vedie svojím duchom a nie príkazmi.

Robí pre nás zázraky: „Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ (Herb 8,10) Toto je najväčší prísľub naplnený v novom zákone. Boh robí zázraky rovnakým a omnoho väčším spôsobom, ak ukazoval Izraelu. Uzdravuje, rozmnožuje chlieb, dáva nám najesť … Je tvojím Bohom.

Dáva sa nám spoznať bez námahy: „Budú ma poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich.“ (Hebr 8,11). Grécke slovo „poznať“ tu je „eido“. Znamená vedieť intuitívne, bez námahy. Pod novou zmluvou môže každý, ty a ja, poznať Boha bez veľkých výkonov, bez veľkej námahy.

Chceš aj ty žiť takýto život? 

Ak áno, musíš poznať vetu, ktorá to všetko umožňuje: „Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.“ Toto je časť doslovného znenia Novej zmluvy. V pôvodnom gréckom texte sú v tejto vete dve slovíčka „ou“ a „mē“. Nesú v sebe dvojitý zápor, veľmi silný dôraz. Boh nám hovorí: „Ja si nikdy, v žiadnom prípade nespomeniem na tvoje hriechy!“ Je dobré vedieť, ako znie Nová zmluva.

Milovaný priateľu, toto je jediný kľúč k životu, ktorý má pre teba Boh pripravený. Toto je Nová zmluva, v ktorej žiješ Čím viac tejto vete  vo svojom srdci  uveríš, tým viac požehnania uvidíš vo svojom živote naplneného. Keď si uvedomíš, ako veľa ti Boh odpustil a že si na žiadne tvoje hriechy, včerajšie, dnešné i tie zajtrajšie už nikdy nespomenie, spoznáš Boha, Jeho lásku, Jeho cesty a budeš Ho poznať srdcom, intuitívne a bez námahy.

Tak prijmi Jeho tvrdenie, že na tvoje hriechy si už nikdy nespomenie, tvrdenie, na ktorom závisia všetky požehnania, zázraky a nádeje, aby sa začali vypĺňať už dnes!