Zmluva je podpísaná a Boh neplánuje dať výpoveď

In: Povzbudenia

28 Jún 2013

Kol 1, 25-27

„Ja [Pavol] som sa stal jej [cirkvi] služobníkom podľa Božieho povolania, ktorý som dostal pre vás, aby som vám priniesol Božie slovo vo svojej plnosti, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, … a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.“

Sú dve reality. Jedna viditeľná a druhá neviditeľná. Od čias Adama je najťažšou ľudskou úlohou žiť podľa reality neviditeľnej. Prečo? Jednoducho preto,lebo Satan robí všetko preto, aby kresťania žili podľa toho, čo vidia. Keď sa ťa niekto spýta, „Kto si?“, čo mu odpovieš? Pravdepodobne sa mu predstavíš, povieš, kde bývaš, čo robíš, aké máš vzdelanie. Asi ťa nenapadne povedať mu, že si Boží syn alebo dcéra, do ktorého je Otec bezhlavo zamilovaný a nič to nemôže zmeniť.

Keď Ježiš zjavil Pavlovi jeho identitu, ktorú má v Kristovi, Pavla naplnila neutíchajúca túžba o nej hovoriť všetkým ľuďom. Všetkou energiou a silou, ktorú dostal, sa namáhal, aby objasnil cirkvi tajomstvo, ktorému doteraz ľudia nerozumeli. A čo bolo tým tajomstvom? Čo bolo dokonalým naplnením Biblie, Božieho slova? To tajomstvo znelo vtedy i dnes rovnako. Je ním Kristus v tebe.

V tebe prebýva Boh. Spravil si z teba svoj príbytok, mobilný karaván a kráča s tebou všade tam, kam ideš aj ty. I keď to nevidíš, i keď sa tak možno necítiš, Boh je v tebe a nemá v pláne za žiadnych okolností odísť.

Priateľ môj, možno ti ktosi nahovoril, že keď sa nesprávaš tak, ako máš, Boh zruší nájomnú zmluvu, dá výpoveď a odíde od teba. To sa ozaj dialo. Kedysi dávno, vtedy, keď sa Boží vzťah s človekom riadil Starou Zmluvou. No nie dnes! Táto zmluva bola chybná a samotný Boh ju nahradil zmluvou novou (Hebr 8). Dnes platí, že Boh si na tvoje hriechy už nespomenie (Hebr 8,12).

Dobrá novina ju buď dobrou novinou úplne a bezozvyšku alebo nie je dobrou vôbec. Vedz teda, že dnes sa môžeš radovať a tešiť a kričať do celého sveta, pretože v tebe dňom i nocou, bez ohľadu na okolnosti, tvoj stav, tvoje zásluhy či pocity nehodnosti, prebýva Ježiš. Tento nájom neuzatvoril na dobu neurčitú, neexistuje žiadna výpovedná lehota. Zmluva bola pred 2 000 rokmi raz a navždy podpísaná na dobu určitú – na večnosť!