Nie si z tohto sveta

In: Povzbudenia

27 Jún 2013

Jn 17,15-16

„Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“

Dovoľ mi ukázať ti, čo tým myslím. Ako by sa ti pozdávalo, keby som ti povedal, že Ježiš porovnával veriacich sám so sebou? Je to lepšie, ako azda veríš a veriť tomu je životne dôležité. Hovoriac o ľuďoch, ktorých mu Otec dal, Ježiš povedal, „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ (Jn 17,15-16)

Podľa Boha nie sme z tohto sveta rovnako, ako nie je i On. Sme v tom s ním za rovnako! Veril by si tomu? Už nie si z tohto sveta, tvoj prirodzený pôvod zatienilo nadprirodzené zrodenie. V jednom si začal svoj život, to druhé ho zmenilo. Jedno narodenie bolo z tohto sveta, a to druhé z iného, toho istého, z ktorého pochádza Boh! Bol si zrodený z Boha. To si myslí On. A čo ty?

Skrze tvoje znovuzrodenie v Kristovi Boh zmenil tvoju pozemskú prirodzenosť, ktorú si zdieľal so svetom a teraz v skutočnosti patríš Jemu, zdieľaš rovnakú podstatu s Ním. To, že si zdieľal prirodzenosť sveta neznamená, že svet je zlý. Znamená to, že si bol odsúsený hrešiť, že si bol v zajatí hriechu. Teraz ale vo svojej najvnútornejšej podstate si Mu podobný do takej miery, ktorú svet /hriech a hriešna prirodzenosť/ nemohli nikdy dosiahnuť. Si iný a Boh chce, aby všetko a všetci spoznali úžasné dielo, ktoré s tebou vykonal. Je na teba pyšný a možno by bolo aj fajn vedieť prečo.

Nie si si vedomí, ako veľmi sa Mu podobáš? Je to možno preto, lebo si prijal a zvykol si si na to, čo o tebe hovorí viditeľný svet: kto si, kým si a aký si. Niekto neviditeľný sa ti snaží dňom i nocou nanútiť túto mylnú identitu.

Satan pracuje na tom, aby presvedčil veriacich, že sú príbuznejší svetu, ktorý vidia, než svetu, ktorí nevidia. Chce, aby si mysleli, že ich identitu definujú veci viditeľné a aby si mysleli, že keď zhrešia, tak sú hriešnici a svätí sa stanú vtedy, keď prestanú hrešiť. Skrátene, Satan nechce, aby si veril, čo si Boh myslí o tebe. Už hodne dlhý čas využíva všetky možné taktiky, aby kresťania tieto dve veci nepoznali.

Priateľ môj, dúfam, že v týchto zamysleniach budeme spolu viac a viac odhaľovať, kto je Boh a čo si o tebe myslí. Verím, že postupne odhalíme klamstvá Zlého a necháme Písmo odhaliť nám našu skutočnú identitu svätých, nepoškvrnených, nádherných, dokonalých a úplných v Kristovi.