Jeho požehnania patria tebe

In: Povzbudenia

26 Jún 2013

Jer 23,6

„Za jeho dní … toto je meno, ktorým ho budú volať: "Pán je naša spravodlivosť."“

Po mojom obrátení som často premýšľal a, priznávam, trápil sa nad svojou spravodlivosťou. „Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, tak preto zomrie“ (Ez 33,18). Mal som v živej pamäti, akým som bol človekom pred svojím krstom (mal som vtedy 25 rokov). A, úprimne, krstom sa zo mňa švihnutím prútika svätec nestal. Pred nedávnom som sa nechal pokrstiť a zrazu som sa zovšadiaľ dozvedal, že ak nebudem dokonalý, zomriem a pôjdem do pekla.

Pomaly som získaval pocit, že nemám žiadnu šancu. Nikdy nedokážem byť takým dobrým, ako odo mňa Boh chce. Veľmi často som chodieval na spoveď. Frustrovaný a znechutený som vyznával dookola a stále ten istý hriech. Nikdy nedokážem byť tým spravodlivým, o ktorom hovorí Biblia.

Priateľu, zažívaš podobný boj, podobnú neistotu? Zamrazí ťa vždy, keď zaznie v Biblii slovo „spravodlivý“? 

Teraz už viem, že je to úplne naopak. „Toto je meno, ktorým ho budú volať: "Pán je naša spravodlivosť."“ Teraz viem, že Ježiš je mojou spravodlivosťou. Viem, že iba „v Pánovi je spravodlivosť a sila“ (Iz 45,24 KJV) a nie vo mne samom. Božie bláznovstvo (1 Kor 1,23) obrátilo všetko naruby.

Boh aj tebe dnes hovorí: „Ja som tvoja spravodlivosť.“ Preto vždy, keď budeš čítať o spravodlivosti, o spravodlivom človeku, ktorému patrí Božie požehnanie, povedz si: „Bože, viem, že v Tvojom Synovi som Božou spravodlivosťou a všetky Tvoje požehnania patria mne. Vďaka Ti, Pane, za tvoj kríž!“ 

Táto milosť daná zadarmo, bez tvojich dobrých skutkov, je ti daná v Kristovi a nie za tvoje dobré správanie. A v Kristovi aj zostáva, Boh ti ju neodoberie pre tvoje hriechy. Toto vedomie Jeho lásky a moci ťa uschopňuje teraz ísť a nehrešiť, pretože vieš, že aj keď sa ti to nepodarí, nič to nezmení na tvojej identite svätého a nepoškvrneného.