Chyba nie je v Bohu, ani v Písme, ani v tebe

In: Povzbudenia

25 Jún 2013

Pies 4,7

"Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet."

Niekedy, keď sa nám nedostane odpovede na modlitbu, uzdravenia, zmeny životnej situácie, zmierenia či márne čakáme dieťatko, nemôžeme si pomôcť a začíname si myslieť, že niečo s nami nie je v poriadku, či sme nezhrešili, či sme nenahnevali Boha. Pamätám si, keď sme niekoľko rokov márne čakali na naše prvé bábo, tak som sa bál, či je naše manželstvo Bohom požehnané, či je také, aké má byť, či …

Povieme si, že „Boh je v poriadku, Božie slovo je v poriadku a tak musí byť niečo v neporiadku so mnou, s nami!“ Priateľu, keď si myslíme, že zázrak záleží na nás, dostávame sa na veľmi neistú pôdu.

Požiadavky v starej zmluvy boli všetky „na človeku“. Božia úloha bola požehnať, ale iba vtedy, keď druhá strana počúvla všetky Jeho zákony. Ak sa jej to nepodarilo, nielenže požehnaní byť nemali, ale na nich ešte dopadla i kliatba.

Poväčšine naozaj skončili v kliatbe, keďže jednoducho nedokázali dodržiavať všetky Božie zákony. A tak to, čo malo byť pre život, prinieslo smrť. (Rim 7,10) Kvôli hriechu človeka zmluva nefungovala. Slabým ohnivkom bol človek.

V novej zmluve človek nehrá žiadnu úlohu – až na to, že verí a prijíma. Nová zmluva milosti bola uzatvorená medzi Bohom Otcom a Bohom Synom – oboma neomylnými a viac než schopnými zmluvu dodržať.

Boh Syn sa stal zástupcom človeka. Ježiš zastupuje mňa a teba. A tak, koľko môžeme od Boha prijať i mu dať, v tejto zmluve záleží na našom reprezentantovi, na Jeho dokonalej poslušnosti. A, samozrejme, Ježiš je dokonalý človek s dokonalou poslušnosťou. A preto sa v Ňom kvalifikujeme pre všetky Božie požehnania! Na nás je iba tomu veriť a vierou prijímať.

My sme neunikli trestu. Boli sme potrestaní, bičovaní a ukrižovaní. Naša krv bola preliata a hriechy odpustené. V Ježišovi! On je náš zástupca a tak aj my sme zomreli s Ním! Teraz sme v Kristovi spravodlivosťou Božou (2 Kor 5,21). Jedinou dokonalou obetou nás navždy zdokonalil. (Hebr 10,14). Na tebe a na mne niet žiadnej škvrny!

Dnes diabol nemá žiadne právo povedať ti, že požehnanie nepatrí tebe, pretože s tebou niečo nie je v poriadku. A tak, keď čakáš na zázrak, povedz, „Problém nie je v Bohu, problém nie je v Božom Slove a problém nie je vo mne! Čakám na zázrak, ktorý sa stane!“