Sú veci, ktoré je možné získať buď zadarmo alebo vôbec nijak

In: Povzbudenia

24 Jún 2013

Mt 11,28

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok.“

Byť úspešný vo svete dnes znamená dostatočne sa snažiť, pracovať od ráno do večera, byť ctižiadostivý, cieľavedomý. Vo svete všetko funguje na princípe „čo si nezaslúžiš a nezískaš, nemáš.“ Preto je mnohým kresťanom ťažko pochopiť najzákladnejší princíp kresťanského života. Princíp, že ti patrí niečo, čo si si nezaslúžil a nezískal. Do života viery aplikujú svetské postupy a nevedia, čo je to odpočívať v Kristovi.

Ježiš nás všetkých vyzýva, aby sme prišli k Nemu a On nám dá odpočinok. Grécke slovo pre odpočinok v Biblii opisuje niečo oveľa väčšie ako len obyčajný relax. Je to takisto občerstvenie. Človek, ktorý sa namáha, nielen odovzdá všetku svoju námahu Kristovi, ale takisto sa mu od Neho dostane občerstvenia, posilnenia. To je odpočinok Evanjelia. Odpočinok od vlastných námah a snažení získať si Božiu priazeň, Božie odpustenie, požehnanie, uzdravenie. Je to duchovný odpočinok, ktorý svet nemôže dať a nemôže ani vziať. A rovnako ho ani nemôže pochopiť.

Ak si niekto myslí, že tento odpočinok vedie k nečinnosti a lenivosti, neporozumel Dobrej Zvesti. Ježiš hovorí, že kto vie, koľko mu bolo odpustené, bude o to viac milovať. Rovnako, keď budeš odpočívať v Jeho dokonanom diele, nebudeš sa báť o svoju spásu, nebudeš konať zo strachu, ale necháš Lásku konať v tebe. Priateľ môj, kto si myslíš, že toho dokáže viac, ty alebo Ježiš?

Sú veci, ktoré je možné získať buď zadarmo alebo vôbec nijak. Chceš konať všetky tie úžasné veci, ku ktorým ťa Ježiš vyzýva? Chceš konať v nepredstaviteľnej moci zázraky, uzdravenia? Rozdávať radosť, pokoj, lásku, požehnanie? Nechaj teda odpočívať svoje snaženia a nechaj Ježiša konať v sebe a cez teba. Chce od teba, aby si prišiel k Nemu a prijal od Neho odpočinok, pretože ty nedokážeš nič z toho, čo od teba On chce. A vedz, že život, odpočinok, vodu a občerstvenie, ktoré ti On daruje, bude prameňom života a moci a požehnania prúdiaceho do večného života. (porov. Jn 4,14)