Otcov prísľub pre teba

In: Povzbudenia

19 Jún 2013

Sk 1,8

„ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.“

Predtým, ako Ježiš odišiel do nebies, povedal učeníkom, aby „čakali na Otcov prísľub“. (Sk 1,4) V Biblii sú tisíce prísľubov, takže o ktorom to hovoril?

Prvotná cirkev vedela, o ktorom prísľube Ježiš hovorí, pretože to svojim učeníkom povedal, „A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým."“ (Sk 1,4-5) Ježiš hovoril o krste, ktorým krstí Duch (Sk 2,1-4).

Ježiš chce, aby si poznal hodnotu Otcovho prísľubu, pretože povedal, „keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …“ Nepovedal: „Budete svedčiť…“ ale „budete svedkami“. Inými slovami, každý kresťan bude Mu svedkom jednoducho svojou prítomnosťou, svojím bytím, nie svojimi technikami, vystúpeniami či teológiou, programom!

Rovnakou mocou bol vyzbrojený Peter a stačil jeho tieň, aby uzdravoval chorých ležiacich na uliciach. (Sk 5,15). I Pavlova vreckovka a zástera bola tak nasiaknutá touto mocou, že keď sa ich dotkli chorí, ľudia videli, ako odchádzajú choroby a zlí duchovia (Sk 19,12)!

Priateľ môj, Duch ti dáva silu a robí z tebe svedka Jeho zmŕtvychvstania, Jeho žiavota a lásky. Patrí ti Jeho moc a žiaden problém, žiadna skúška či choroba sa nemôže postaviť tejto moci Ducha v tebe!