Maj všetky veci naviac

In: Povzbudenia

18 Jún 2013

Mt 6,33

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Určite sa považuješ za zodpovedného človeka. Každý z nás nesie za niečo zodpovednosť. Musíš uživiť rodinu, vyštudovať, postarať sa o deti, dokončiť domácu úlohu. Čo Boh hovorí o týchto legitímnych a správnych veciach? Nebuď ustarostený … Boh vie, že toto všetko potrebuješ.

Boh vie, že tieto veci potrebuješ. Miluje ťa a preto vraví, že ti ich dá naviac, budú ti pridané. Ty máš hľadať Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Toto je naša každodenná priorita. Nesnažiť sa pridať si niečo, čo nám pridá Boh, ale hľadať najprv Jeho spravodlivosť.

Čo ale znamená hľadať Jeho spravodlivosť? Možno si to vysvetľuješ ako dobré správanie. Možno sa ti zdá, že najprv musíš byť dobrým synom či dcérou, aby ťa Otec miloval a postaral sa o teba. Spravodlivosť nie je dobré správanie. Spravodlivosť je to, ako pred Otcom vyzeráš, nie ako sa pred Ním správaš. Je to očistenie od viny, ktoré ti dovoľuje odvážne a s dôverou stáť pred Bohom (Hebr 10,19). Nedosiahneš to dobrým správaním. Pavol to nazýva „darom spravodlivosti“ (Rim 5,17).

A dar nie je niečo, čo si musíš najprv zaslúžiť. To by bola predsa výplata. A, priateľu, poviem ti, že nechcem ani len pomyslieť no to, čo si ako výplatu za svoje správanie zaslúžim! Dar je zdarma. Hľadať Jeho spravodlivosť znamená byť si vedomý a vyznávať, že v Kristovi si spravodlivým pred Bohom!

Na kríži Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, ale nám i daroval svoju spravodlivosť a my môžeme zdarma prijímať od Otca všetko, čo nám svojím dokonaným dielom dáva.

A tak teda keď sa chceš dnes postarať o svoju rodinu, buď si istý, že Boh o tom vie. Objavuj nebeské kráľovstvo, ktoré prebýva už v tebe, objavuj Jeho spravodlivosť v tebe, nie svoju vlastnú a „toto všetko dostaneš navyše“!