Bolo ti dané, aby si mohol dávať

In: Povzbudenia

24 Feb 2013

Lk 7,47

„Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“

Jeden múdry rabín, ktorý uveril v Ježiša povedal, že ak je Starý zákon o súdení, tak v Novej zmluve nie je po súdení ani stopa.

Vo svete prebehol výskum, ktorý sa snažil štatisticky opísať, ako ľudia prežívajú šťastie. Vedel si, že kresťania z neho vyšli ako skupina ľudí, ktorá je najnešťastnejšia? Je to šokujúce a veľmi smutné. Verím, že je tomu tak, pretože mnohí kresťania nepočuli neriedenú radostnú zvesť a neveria jej bez prímesí zákona a strachu. Nevedia, že všetky ich hriechy, minulé aj tie, ktoré ešte len spáchajú, sú v Ježišovi odpustené. Naopak mnohí z nás veria, že nám síce Boh hriechy odpustil, ale že Ježišova obeta nebola dostatočná a preto nás čaká Boží trest a utrpenie tu na zemi a potom neskôr po smrti.

Priateľu, tou najväčšou a najzákladnejšou dogmou je, že Boh je láska. A čo je to láska? „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna.“ (Jn 3,16) Boh, dokonalá láska, odmieta trestať svoje stvorenie za jeho hriechy, ale namiesto toho ponúka jediné možné a spravodlivé riešenie. Ježiš, Boh sám, sa stáva hriechom a Boh trestá tvoju a moju vinu sám na sebe. Boh trpel, aby si ty nemusel, Boh zomrel, aby si ty nemusel, Boh vstal, aby si ty mohol … žiť v požehnaní, slobode, odpustení a v plnosti života a ešte oveľa, oveľa viac.

Priateľ môj, keď budeš vedieť, že si dokonale milovaný, budeš milovať. Keď budeš vedieť, že ti bolo dokonale odpustené, budeš odpúšťať. Keď budeš vedieť, že pre teba niet odsúdenia (Rim 8,1), nebudeš súdiť.

Nekráčaj teda životom so strachom a v očakávaní trestu za svoje pády, pretože sa ti tak nikdy nepodarí zodvihnúť zrak zo zeme a uvidieť milovaného Krista. Môže sa ti to síce zdať ako pokora, no je to pravý opak. Je to poníženie toho, čo pre nás Ježiš urobil a domýšľanie si, že my môžeme urobiť niečo, čo by zmiernilo našu vinu.

Kvôli tomu, kým bol Ježiš a čo urobil, ty už nemusíš žiť v strachu z nijakého trestu, nijakého odsúdenia. Trest si odpykal Ježiš a požehnanie daroval tebe.