Duch Svätý je stále s tebou

In: Povzbudenia

23 Feb 2013

Jn 14,16

„A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“

Azda prvá vec, ktorú Ježiš urobil potom, ako prišiel k Otcovi a sadol si po Jeho pravici, bola, že poslal na zem svojim učeníkom Ducha Svätého. Dnes prísne technicky vzaté s nami nie je Ježiš, pretože je s Otcom v nebi, ale je s nami tretia Božia Osoba – Duch Svätý. Skrze neho v nás prebýva aj Ježiš s Otcom.

Keď Izrael oslavoval cudzích bohov, klaňal sa idolom, prorok Ezechiel videl, ako sa Boží duch dvíha z Chrámu a východnou bránou odchádza preč. Robil tak len veľmi nerád a akoby sa mu nechcelo odísť. Posledným miestom, kde Ezechiel ho videl, bolo východne od Jeruzalema, nad Olivovou horou …

V Starom Zákone Duch Svätý odchádzal a prichádzal. No i napriek tomu to nerobil rád, pretože miloval svoj ľud. Stalo sa tak len vtedy, keď Boží ľud veľmi zlým spôsobom urážal Boha. Napriek tomu sa nám dnes zdá, akoby Duch Svätý bol akési zľahka poletujúce pierko, ktoré ráno príde a keď náhodou nie som dosť milý k manželke a deťom, tak poobede sa zodvihne a odletí kamsi ďaleko.

Priateľ môj, Božia prítomnosť a láska, s ktorou ťa drží vo svojom náručí nezávisí na tvojom správaní ani na tvojich výkonoch. Ježiš povedal, že Duch Svätý bude s nami naveky, navždy, stále (Jn 14,16).

Ezechiel videl Ducha Svätého nielen odchádzať. Videl aj to, že sa vráti. „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás.“ (Ez 36,26) Tento prísľub sa v tvojom živote naplnil, keď si prijal Kristovu obetu a uveril. Realita dneška je, že máš nové srdce a nového ducha. To nie je tvoje vylepšené srdce a vylepšený duch. Je to Ježišove srdce a Jeho Duch, ktorý od teba nikdy neodchádza!

A tak sa neboj, že keď padneš, Duch Svätý odíde. On je stále tu, neustále ťa objíma a šepká ti: „Milujem ťa a na tom sa nikdy nič nezmení. Poď ku mne …“