Môžeš sa radovať bez strachu

In: Povzbudenia

31 Máj 2013

Iz 52,9

„Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem!“

Akýsi mních kedysi napísal, že každé štastie musí byť premiešané smútkom a že vrcholom šťastia je tzv. štastný zármutok. Možno sa aj ty cítiš previnilo vo chvíľach nekalenej radosti, zdá sa ti, že správny kresťan musí trpieť a radosť má byť len akýmsi vlažným pocitom v tomto slzavom údolí života.

Mal som možnosť stráviť niekoľko dní s našim starším bratom – s mesiánskymi Židmi. Nikto iný nemôže tak jasne porozumieť Ježišovmu dielu ako práve Žid, do života ktorého vstúpi Ješua, právoplatný Kráľ Izraela a Mesiáš. A videl som a počul , čo znamená a ako vyzerá ozajstná biblická radosť a ver mi, nemá nič spoločne so šťastným zármutkom.

„פִּצְח֤וּ רַנְּנוּ֙“ hovorí Izaiáš Jeruzalemu. „Vybuchni radosťou!“, pretože Yahwe utešil svoj ľud, a vykúpil Jeruzalem  (Iz 52,9). “Krič z plného hrdla, pretože uprostred teba je Svätý Izraela!“ (Iz 12,6) To, o čom Starý zákon hovoril v proroctvách, sa v Ježišovi dokonale naplnilo. Boh sa stal človekom, prebýval medzi nami. Ježiš potešil a vykúpil ľud celého sveta.

Keď žiješ v mentalite Starej zmluvy, zákona, nedokážeš prežívať skutočnú biblickú radosť. Ak máš pocit, že Boh od teba stále niečo vyžaduje, že ti dáva podmienky, tvoja radosť nebude úplná. Sám predsa najlepšie vieš, že týmto podmienkam nedokážeš vyhovieť.

Biblická radosť je radosť nezakalená ani len štipkou smútku, ani len náznakom nešťastia. Prežívať biblickú שִׂמְחָה – simchah, radosť je možné iba vo vedomí a odpočívaní v dokonalom Ježišovom diele. Je to radosť darovaná, radosť, ktorá sa nedá vyrobiť, získať, zaslúžiť, ustrážiť. 

Priateľ môj, vybuchni teda radosťou, ktorú ti Ježiš získal. Ježiš ťa potešil, Ježiš ťa vykúpil, On ťa posväcuje a On ťa na konci života dovedie do neba. Nie je to na tebe ale na Ňom. Toto je biblická nádej – radostné očakávanie toho, čo je isté a z nej tryská biblická ničím nekalená radosť. Aleluja!