Si pokropený Jeho krvou

In: Povzbudenia

29 Máj 2013

Lev 16,14

„Nato vezme z býčkovej krvi a prstom pokropí zľutovnicu na čelnej strane; svojím prstom pokropí zľutovnicu sedem ráz krvou.“

Mráz často prebehne po chrbte, keď nám Boh ukáže ukrytého Krista v Písme.

Archa. V jej vnútri boli ukryté kamenné dosky s Desatorom, Áronova palica, manna. Mali navždy pripomínať ľudskú rebéliu. Desatoro – rebéliu a neschopnosť dodržiavať Božie zákony. Áronova palica – ľudskú rebéliu proti lídrom pomazaným Bohom. Manna –  ach tá manna, už bolo dosť manna suchárov, manna burgerov, manna neviem čo … 

Tieto predmety Boh umiestnil do archy. Na jej vrch prikázal umiestniť zľutovnicu s dvoma cherubínmi. Na zľutovnicu každý rok kňaz na Sviatok zmierenia vylieval krv obetných zvierat a Boh tak uzmierený nevidel prestúpenia a hriechy svojho ľudu. Každý a jeden rok sa konala táto obeta, aby Boh nevidel svoj Zákon, ale krv zmývajúcu hriechy.

Určite poznáš slovné spojenie Ježišova „zmierna obeta“ (1 Jn 2,2) Ježiša sa na kríži stal našou „zmiernou obetou“. Vylial svoju krv za nás. Grécke slovo hilaskomai, ktoré my prekladáme ako „zmierna obeta“ znamená aj „zľutovnicu” Septuaginta používa rovnaké slovo pre zľutovnicu i pre Ježišovu zmiernu obetu.

Ježiš prelial svoju krv. Raz a navždy. Vylial ju na svoje telo, nesúce tvoj a môj hriech a tak stal sa našou zľutovnicou. I teba zahaľuje do svojej krvi. Boh Otec nevidí tvoje hriechy rovnako, ako nevidel cez krv teliat a býkov, ktorá pokrývala archu. Zákon, Desatoro, bol umiestnený pod „miesto zmilovania, zľutovania“, pod zľutovnicu. Milosť Ježišovej krvi úplne a dokonalo zakryla odsúdenie Zákona a našich hriechov.  

Už niet preto odsúdenia. Je už len prijatie. Pre všetkých ľudí na svete. Dôverujme tomu a prijímajme darovaný odpočinok.