Neobávaj sa, hovorí ti Ježiš

In: Povzbudenia

28 Máj 2013

Mt 6,25

„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?“

Máš plné srdce obáv o svoje zdravie, financie, rodinu či budúcnosť? Niektorí ľudia sa obávajú aj vtedy, keď je všetko v poriadku, pretože počuli iných hovoriť: „Mal by si byť na pozore a báť sa, pretože niečo určite nie je v poriadku, keď ťa diabol necháva na pokoji.“ A tak sa boja aj vtedy, keď na to niet žiadnej príčiny.

No Ježiš chce, aby si sa nebál a nestrachoval vždy a stále. Nemáme sa strachovať, čo budeme jesť či piť, čo si oblečieme, či budeme zdraví. Hovorí nám, že sa nemáme strachovať o náš každodenný dostatok, pretože Boh, náš nebeský Otec, pozná všetky naše potreby a chce nám ich pridať naviac. (Mt 6,32-33)

Boh je ten istý Boh, ktorý sa staral o deti Izraela na púšti, kŕmil ich mannou deň čo deň 40 rokov (Ex 16). Keď sa o nich staral On, Jeho národu nič nechýbalo. Keď mali chuť na večeru, z neba pršali prepelice. Stačilo ich len zodvihnúť a upiecť! (Num 11,32-33) Je celkom možné, že keď sa vydali sami hľadať nejakú tu potravu do púšte, nijakú nenašli.

To je aj náš problém dnes. Myslíme si, že musíme niečo urobiť, aby sme si pomohli. Od spásy počínajúc, cez posvätenie pokračujúc a u každodenných potrieb končiac. Niektorí z nás si možno myslia, že Ježišovi sa to ľahko hovorilo: „Neboj sa, nemysli na svoj život,“ pretože on nerozumel problémom, ktorým čelíme v živote.

Pravdou ale je, že Ježiš všetkým problémom, ktorým čelíme my, rozumel. Popravde čelil aj problému, s ktorým sme sa my ešte nestretli – smrti. Smrť je „konečný problém“, pretože v nej sa končia všetky naše problémy. Ježiš čelil smrti na kríži,  porazil ju a vstal z mŕtvych. A pretože porazil náš problém problémov, môžeme mu naozaj veriť, keď hovorí, že sa nemáme báť!