Slobodná vôľa

In: Povzbudenia

26 Máj 2013

Zjv 13, 8

" … [Ježiš] Baránok zabitý pred stvorením sveta."

Posledné strašidlo náboženstva – tvoja slobodná vôľa. Podľa náboženstva si ty so svojou slobodnou vôľou sám sebe najväčšou ba neprekonateľnou prekážkou toho, aby si bol zachránený. Tvoja slobodná vôľa nad tebou visí ako meč pripravený v konečnom momente ti odseknúť hlavu, ak ju nezvládneš, ak sa so svojej slobodnej vôle neprinútiš milovať Boha a robiť všetko, aby si sa mu zapáčil. Boh je predstavovaný ako milenec, ktorý za do teba zamiloval tak veľmi, že ak sa zo svojej slobodnej vôli nerozhodneš ho aj ty milovať späť a to hneď celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celým svojím telom, tak ťa nielenže odmietne, ale to ešte zvrhne na teba a povie, že to nie On ťa odmieta, ale to ty si odmietol Jeho a preto sa budeš smažiť v pekelnom jazere múk.

Neviem ako vy, ale ja takého milenca nechcem a už dávno som ho odvrhol. Túto predstavu odvrhuje drvivá väčšina neveriacich, ktorí si zachovali zdravý rozum a vedia, že skutočná láska nemá nič spoločne stakýmto obrazom Boha, akého nám ponúka náboženstvo. 

Ježiš ale ukázal na kríži skutočného Boha, ktorý nemá nič spoločné so sudcom, ani s hore popísaným zvráteným milencom. Náš Boh je milujúci Papa, Tatko, ktorý zniesol zohyzdenie a najväčšie možné poníženie, zúrivosť a odsúdenie od svojho stvorenstva, dobrovoľne nechal, aby sme na neho vyliali svoj hnev, svoje falošné predstavy o Bohu, ktorý potrebuje obety, stal sa obetným baránkom, jediným obetným baránkom nie preto, lebo to Boh potreboval, aby utíšil svoju spravodlivú túžbu po krvi, ale preto, aby tento nespravodlivý akt človeka zobral na seba, prijal v ňom všetko zlo, ktoré sa od Adama v človeku nahromadilo, aby s ním zomrel, aby ho pochoval a aby sa z hrobu znovuzrodil posledný Adam, pôvodná myšlienka, pôvodný obraz, ktorý mal Boh na mysli, keď tvoril človeka. 

V Ježišovi, jedinom Bohu sa navždy spojil Stvoriteľ so svojím stvorením a usadil ho po svojej pravici. Tak ako ho stvoril tak ho dokončil v Kristovi, ktorý bol Baránkom zabitým pred stvorením sveta (Zjv 13,8), ktorý tvoju slobodnú vôľu zachránil ešte skôr, ako si sa ňou mohol rozhodnúť ho odmietnuť.

Všetko, čo si želám je, aby sme dokázali nájsť silu odmietnuť falošnosť náboženských predstáv o Bohu ako o sudcovi, ktorý trestá zlých ľudí a odmeňuje dobrých, aby sme dokázali odmietnuť tento obchod so spásou a prestali nášmu Tatkovi dávať reputáciu, ktorú si nezaslúži a znovu a znovu ho zabíjať na kríži. Aby sme našli odvahu začať sa správať podľa toho, čo vo svojom srdci tušíme, že je pravda. Aby sme opäť nabrali ten zápal prvotnej Cirkvi, ktorá žila zo zjavenie, že Kristus žije v nás už raz a navždy.