Ježiš sa vie identifikovať s tvojou bolesťou

In: Povzbudenia

24 Máj 2013

Lv 2,4

„Ak budeš chcieť obetovať potravinovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené, olejom zapravené chleby z jemnej múky alebo nekvasené, olejom potreté osúšky.“

Vlastné skryté bolesti, hlboké rany, závislosti, za ktoré sa hanbíš. Možno si myslíš, že nikto neporozumie tomu, cez čo prechádzaš. Boh áno. Vie sa stotožniť zo všetkými bolesťami a je schopný ti pomôcť. (Hebr 2,18; 4,15)

V Starom zákone potravinová obeta prinášaná Bohu hovorila o Ježišovom živote tu na zemi. Jemná múka, z ktorej bola obeta pripravená, bola mletá, čistená, bitá a preosiata, aby zostali len tie najjemnejšie zrnká. Preto je obrazom Ježišovej ľudskosti a utrpenia v živote.

Jeden zo spôsobov, akým židovské ženy túto obetu pripravovali bolo pečenie. Pečenie v hĺbke peci hovorí o „skrytých“ utrpeniach Ježiša. Ježiš musel pretrpieť utrpenie, o ktorom ani len nevieme a nedokážeme ho úplne pochopiť. Už ako chlapec musel zažiť utrpenie, ktoré Ho pripravovalo na smrť na kríži, kde zomrel za celé ľudstvo. Počas Jeho služby ho muselo často bolieť neporozumenie, nepochopenie a neviera nielen bežných ľudí ale i Jeho vlastných učeníkov.

Zváž všetky pokušenia, ktorým čelil. Nebolo ich málo. Písmo hovorí, že bol pokúšaný 40 dní! (Lk 4,2) Nie o všetkých pokušeniach sa dočítame. Tých 40 dní muselo byť veľmi trpkých a ťažkých.

Čo to všetko znamená?

Znamená to, že Ježiš prešiel všetkými týmito pokušeniami pre teba a predsa nezhrešil (Hebr 4,15) Neexistuje pokušenie a utrpenie, s ktorým by sa Ježiš nevedel identifikovať. Preto môžeš dnes odvážne predstúpiť pred trón milosti a prijať  ju od Neho, aby si prekonal a zvíťazil nad všetkými skúškami v živote!