Bol si uzdravený Ježišovými ranami

In: Povzbudenia

23 Máj 2013

Iz 53,5

„Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“

O akýchže to ranách Izaiáš hovorí? Mnoho ľudí sa pohoršilo pri filme Utrpenie Krista, hlavne pri časti, kde ho bičujú. Vraj to bolo príliš násilné, vraj načo sa pozerať na toľko krvi. No pravda je taká, že to nebolo násilné a bolestivé dosť. Ježiš trpel tak, ako si nikto z nás ani len nevie predstaviť: „Veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku“ (Iz 52,14). James Caviezel po všetkom tom bičovaní vyzeral stále vcelku „k svetu“.

„Nemá podoby, ani krásy“ (Iz 53,2). Ježiš bol znetvorený tak, že nezostalo na ňom nič pekné, nič príťažlivé. Také boli rany biča, také boli rany na jeho tele.  Žalm 129 hovorí: „Po mojom chrbte orali oráči, ťahali dlhé brázdy.“ „Môžem si spočítať všetky svoje kosti.“ (Ž 22,17). Bolo to odporné, škaredé.

Rovnako, ako sú naše choroby. Nepatria na tento svet, Boh nechce, aby sme nimi trpeli. Boh je láska, nič zlé nemá svoj pôvod v Ňom a preto od Neho nemôžu pochádzať ani choroby.

„Jeho ranami sme uzdravení.“ Ježiš nebol bičovaný iba strapcami biča, ale aj našimi chorobami. Každá a jedna choroba, ktorá nás trápi, dopadla na jeho telo. Jankina astma, Petrova rakovina, Romanov alkoholizmus, Zuzanina depresia. To všetko dopadalo na jeho telo a Jeho ranami sme uzdravení.

Nespúšťaj z pamäti, že choroba nie je Boží výmysel. Boh nám nezosiela choroby, aby nás pritiahol k sebe. Môže byť faktom v tvojom živote, no nie je pravdou. Pravda znie, že Boh nechce, aby si bol chorý. Fakty a okolnosti sa menia, no pravda nie. Stoj preto v pravde a keď ti niekto bude hovoriť, že sa nemôžeš uzdraviť, že musíš byť chorý, odpovedz mu: „Choroba, nemáš právo byť tu. Kristovými ranami som bol uzdravený.“

Ježiš netrpel len tak. Bol na ňom potrestaný a zničený hriech pre naše blaho.