Boh ospravedlňuje bezbožného

In: Povzbudenia

22 Feb 2013
Rim 4,5 „Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.“

Keď predstupuješ pred Boha, rob tak s odvahou. Boh nechce, aby si sa bál k Nemu prísť, aby si sa kvôli svojim hriechom cítil nehodný s Ním zhovárať. Chce, aby si k Nemu prichádzal bez obáv, priamo, otvorene a odvážne s vedomím, že smrť a zmŕtvychvstanie Jeho Syna Ježiša ťa ospravedlnila a obdarovala ťa právom vchádzať do Jeho trónnej miestnosti.

Podobnú odvahu mala žena s krvotokom, keď sa dotkla Ježiša (Mk 5,25-34). Vedela, že v momente, ako sa ho dotkne, poruší a prestúpi levitský zákon. Ako žena s krvotokom bola nečistá, nemala sa vôbec ukazovať na verejnosti a už vôbec nie dotýkať sa inej osoby (Lv 15).

No zákon pre ňu nemal pomoci. Odmietla sa ďalej cítiť odsúdená zákonom. Uverila tomu, čo o Ježišovi počula a dôverovala, že u Neho nájde lásku a zmilovanie namiesto odsúdenia. Uverila, že Ježiš ju zachráni a vykoná pre ňu zázrak, ktorý tak veľmi potrebovala. Preto sa dokázala odvážne pretlačiť davom a dotknúť sa Ježiša. Čo jej ten povedal? „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 5,34)

Čo bolo zvláštne na jej viere? V Liste Rimanom 4,5 sa hovorí o viere, ktorá verí, že Boh ospravedlňuje bezbožných. Keď uveríš, že Boh ospravedlňuje bezbožných, dostaneš odvahu predstupovať pred Boha aj vtedy, keď sa cítiš špinavý, pretože si niečo práve pokašlal.

Keď padneš, neutekaj od Boha. S odvahou sa rozbehni do Jeho náručia a vedz, že Boh sa nepozerá na tvoje správanie ale na Ježišovu krv.

Diabol ťa bude určite odsudzovať. „Nehanbíš sa? Kto si, že sa opovažuješ …?“ Nepočúvaj ho. Nevenuj mu pozornosť. Nehádaj sa s ním. Zodvihni sa, poďakuj Bohu za Ježišovu krv a dar neodsúdenia (Rim 8,1) a bež do Otcovej náruče.

Keď Boh ospravedlňuje bezbožných, to znamená tých bez Boha, o čo viac teba, Jeho milovaného syna, dcéru!