Ježiš sa kvalifikoval namiesto teba a pre teba

In: Povzbudenia

22 Máj 2013

Dt 28,2

„Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania … “

Boh ťa miluje a požehnáva. Vyhlásil, že sa „na teba znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania …“ Znamená to, že sa pred nimi nedá ujsť! Keď sa skryješ za jeden roh, nájdu ťa a keď zatvoríš dvere, v izbe ťa bude jedno čakať. Na požehnanie budeš narážať kam sa len otočíš!

Možno si myslíš, že teba sa to netýka, ďalej tieto požehnania patria len tomu, kto bude počúvať Božie príkazy, budeš počúvať Boží hlas a plniť všetky Božie prikázania. A keďže vieš, že sa môžeš akokoľvek snažiť, nikdy sa ti nepodarí dodržať taký vysoký štandard, bojíš sa, že teba sa teda Božie požehnania netýkajú. Biblia dokonca píše, že stačí, aby si nedodržal jediné jedno prikázanie a porušil si ich úplne všetky. (Jak 2,10)

Priateľ môj, mám pre teba dobrú novinu: je to Ježiš, ktorý prešiel touto skúškou v tvojom mene a pretože On dodržal všetky prikázania, patria Mu aj všetky požehnania. Keď zomrel na kríži, nielenže vyplnil Božie príkazy, ale takisto ma vykúpil spod prekliatia zákona. (Gal 3,13). Všimni si ale, že od požehnaní nás „nevykúpil, „nezachránil.“ Požehnania ďalej platia i dnes!

Prečítaj si zoznam požehnaní v knihe Deuteronómium 28. Začínajú „ Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli … požehnaný bude … plod tvojho života … tvoje humná a tvoje sýpky. Požehnaný budeš keď budeš vchádzať i vychádzať …“ (Dt 28,3-13). Verím, že Ježiš ti práve v tejto chvíli hovorí: „Páčia sa ti tieto požehnania? Tu máš, zober si ich skrze vieru.“

Možno mu odporuješ a hovoríš si: „Ja si ich nezaslúžim.“ Áno, to je pravda, ty si ich nezaslúžiš, ale i tak ich dostaneš. Kvôli Ježišovi a tomu, čo urobil. Toto je Božia milosť! Zákon a Desatoro hovorí, „Požehnanie si musíš zaslúžiť.“ No tento zákon už dnes neplatí. Je tu Nová zmluva a Nový zákon. Dnes je tu milosť. A tá hovorí: „Ja som ti ich zaslúžil, zober si ich skrze vieru. Dôveruj mi.“

Dnes to už nie je otázkou, akou veľmi a úplne dodržiavaš Božie prikázania. Dnes záleží na tom, ako veľmi Bohu dôveruješ, že ti nezaplatiteľne drahú spásu daroval zadarmo a spolu s ňou aj všetky požehnania. Všetky Božie prísľuby sú v Ježišovi „áno“, a pretože ty si v Kristovi, môžeš odpovedať „amen!“ Jeho požehnaniam. (2 Kor 1,20)