Otvor stavidlá rieke Jeho pomazania

In: Povzbudenia

20 Máj 2013

Lv 2,1

„Ak niekto bude chcieť obetovať Pánovi potravinovú obetu, nech je jeho obetou jemná múka, poleje ju olejom a pridá kadidlo.“

Obeta múky v Starom zákone hovorí o Ježišovej obete a olej v Biblii hovorí o pomazaní Duchom Svätým. A tak obeta jemnej múky, na ktorú sa vylieva olej hovorí o Ježišovej ľudskosti, ktorá bola pomazaná Duchom Svätým.

Ježiš je celý Bohom. No keď prišiel na zem, doslova sa vyprázdnil a zobral na seba úlohu služobníka. (Flp 2,7). Preto pre svoju službu potreboval pomazanie Ducha Svätého. (Jn 1,33). Hoci bol dokonalým Bohom, na zemi konal cez moc Ducha Svätého.

Ježiš bol pomazaný, aby priniesol požehnanie od Boha do životov ľudí. Prvý krát hovoril o svojom pomazaní, keď kázal vo svojom rodnom meste: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným …“ (Lk 4,18

Dnes Ježišovo pomazanie prešlo na teba (1 Jn 2,20). Biblia hovorí, že „pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás“ (1 Jn 2,27). No ako sa toto pomazanie v praxi prebúdza k životu a účinkuje?

Priateľ môj, deje sa tak vtedy, keď voláš na Ježiša, keď voláš Jeho meno. V Šalamúnovej piesni (Pies 1,3), panny, ktoré predstavujú dnešnú cirkev, milujú Jeho meno a to, keď je vyslovené, je im ako pomazanie. Keď volali Jeho meno, uvoľnila sa vôňa a vylialo sa pomazanie.

A tak keď voláš Ježišove meno, uvoľňuješ v sebe Jeho pomazanie. Volaj na Neho vždy, keď sa cítiš slabý a Jeho pomazanie pozdvihne tvojho ducha. Keď sa cítiš bez moci a prázdny, jednoducho povedz, „Ježiš, Ježiš.“ Skôr ako si to stihneš uvedomiť sa na teba vyleje rieka Jeho pomazania. Volaj Jeho meno vždy, keď potrebuješ pomoc a Jeho pomazanie v tebe ti ju prinesie.

V Liste Rimanom 10,13 sa hovorí, že „každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený, (zachránený).” Preto volaj na Ježiša a uvidíš svoje vyslobodenie, uzdravenie, požehnanie vo všetkých oblastiach svojho života!