V Božích očiach si dokonalý

In: Povzbudenia

29 Apr 2013

Hebr 10,12.14

„No tento Človek priniesol jedinú obetu za hriechy navždy a zasadol po pravici Boha … Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorí sú posväcovaní. (NJB)”

Boh ťa vidí bez chyby, bez škvrny či nedokonalosti. Tak si váž Jeho slovo a povedz Jeho dokonanému dielu „Amen!“ Nepochybuj o svojej dokonalosti v Kristovi.

Vidieť sa ďaleko od dokonalosti nie je pokora, ale neschopnosť rozumieť dokonalej obeti, ktorú pre teba a v tvojom zastúpení Kristus vykonal.

Biblia nám hovorí, že „ jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorí sú posväcovaní“. Nie “sa posväcujú“, ako zle prekladá SSV. Ten rozdiel je obrovský. Jedno hovorí, že posväcovanie je na tebe a tvojom snažení a druhé hovorí, že všetko je dielom dokonalej a dokonanej Kristovej obete. Rozumieš tomu? Nielenže si bol posvätený, urobený svätým, ale rovnakou obetou si bol navždy zdokonalený. V Božích očiach si svätý a dokonalý!

Tvoje hriechy boli dokonalo zmyté. Dnes Ježiš sedí po Božej pravici nie preto, že je Boží Syn (i keď to je pravda), ale preto, lebo Jeho dielo očistenia od hriechu bolo skončené a dokonané!

Tak teda namiesto toho, aby si si bol stále vedomý svojich hriechov, čo inými slovami znamená mať „zlé svedomie“ (Hebr 10,22), tvoje svedomie môže odpočívať v dokonalom vedomí oslobodenia spod viny a odsúdenia.

Tento dokonalý darovaný život je v tebe a na tebe je tomu dôverovať, nie sa k nemu dopracovať. Boh ťa neodsudzuje. Preto keď sa budeš znovu sústrediť na svoje hriechy, povedz „Ďakujem Ti, Pane, za tvoje úžasné dielo na kríži. Dokonale ma obmylo a moje hriechy sú teraz tak ďaleko od Teba, ako je západ od východu.“

„Duchu Svätý, ďakujem, že ma usviedčaš zo spravodlivosti, nie tej mojej, ale tej Bohom darovanej ako dar zadarmo. Prosím, neprestávaj ma z nej usvedčovať a to hlavne vtedy, keď padnem. Hlavne vtedy potrebujem vedieť, že som Božou spravodlivosťou.“

Priateľ môj, Boh ťa takto vidí – bez viny, bez škrvny. Vidí ťa pokrytého v nádherných bielych šatách Svojej spravodlivosti. Zaobchádza s tebou ako so spravodlivým, pretože takým ťa urobil Ježišov kríž. Predstav si to! Ak tomu neveríš, už len táto predstava do tvojho srdca prinesie pokoj a túžbu milovať Ježiša celým srdcom. Ak si myslíš, že Ježiš za svoj dar očakáva odplatu, potom žiješ v neustálom strachu a čakáš, kedy na teba dobrotivý Boh opäť zošle nejaký trest za tvoj hriech. Aký smutný to život!

No, priateľ môj, vďaka Ježišovi sa teraz na tvoju hlavu z Božej strany hrnie hojné požehnanie Pánovo (Prísl 10,6). Dôveruj tomu a uvidíš, ako sa tvoj život mení! Aleluja!