Pod milosťou nad tebou hriech nemá moc

In: Povzbudenia

26 Apr 2013

Rim 6,14

„A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“

Toľko nedorozumenia panuje v tejto téme, toľko rozporuplných emócií v nás budí to nádherné slovo milosť. Žiadna téma v kresťanstve nie je kontroverznejšia a pritom žiadna nie je tak dôležitá. Toto je miesto, kde sa odohráva najurputnejší boj, miesto, na ktoré diabol útočí najviac a drží mnohých kresťanov v zmätku, beznádeji, strachu a vine.

Prečo? Pretože diabol vie, že keď nebudeš pod zákonom ale pod milosťou, hriech nebude mať nad tebou žiadnu moc. Diabol ti zo všetkých svojich síl našepkáva, čo ešte musíš urobiť, aby si si zaslúžil Božiu lásku. Ukazuje ti tento hriech, tamten hriech, hentakú nedokonalosť, onakú povinnosť a reve, ako rozzúrený lev: „Kým nebudeš dokonalý, nemôže ti patriť Božie požehnanie!“

Koľko krát si si už vysúkal rukávy a rozhodol sa neklamať, nehnevať sa, nefajčiť …? Ja mnohokrát. Veľa rokov som sa snažil byť najskôr dobrý ateista a potom dobrý kresťan. Vždy som zlyhal a ponáral sa viac a viac do svojich slabostí a hriechu. A to sme ešte len pri nekonaní zla. Ako ďaleko je konanie dobra? Ako ďaleko sú Ježišove blahoslavenstvá?

Zákon požaduje, milosť dáva. Zákon odsudzuje, milosť oživuje. Zákon uväzňuje, milosť oslobodzuje. „Keď už služba smrti, písmenami vyrytá do kameňa …“ (2 Kor 3,7). Možno vieš, čo Boh vyryl do kameňa. Áno, Desatoro alebo ako to niektorí nazývajú, morálny zákon. Neslúž teda Desatoru, zákonu, lebo Biblia ju nazýva službou smrti. Táto služba neprinesie do tvojho života život, ale smrť. Buď v slávnej službe ospravedlnenia (2 Kor 3,9), milosti. Nie si už otrok a nemusíš sa báť. V milosti nad tebou hriech nemá žiadnu moc, pretože mocou hriechu je zákon (1 Kor 15,56).

Kristus naplnil všetky požiadavky zákona a na tvoju hlavu sa teraz hrnie kvôli Ježišovmu dokonalému dielu všetko Pánovo požehnanie (Prís 10,6). Všetky prisľúbenia pre spravodlivých patria tebe, pretože ty si Božou spravodlivosťou v Kristovi (2 Kor 5,21). V ňom kráčaš zo slávy do ešte väčšej slávy (2 Kor 3,18 KJV). Aleluja!