Vchádzaj k Nemu často a s odvahou

In: Povzbudenia

25 Apr 2013

Hebr 4,16

„Preto s odvahou pristúpme k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a milosť v čase potreby.“ (KJV)

Stojíš pred výzvou, čelíš problému, bojuješ s nepriateľom? Ak áno, je tu jasné pozvanie, aby si predstúpil pred Otca a „prijal milosrdenstvo a milosť v čase potreby“. Fráza „v čase potreby“ je veľmi dôležitá. Hovorí, že pre Otca môžeš predstúpiť kedykoľvek, keď potrebuješ, nie iba „v pravom čase“ (SSV).

Pred trón milosti môžeš pristúpiť práve teraz a kedykoľvek budeš potrebovať. Keď si chorý, keď trpíš nedostatkom, keď nevládzeš, keď potrebuješ pomoc v boji.

„Martin, znamená to, že môžem pred Boha predstúpiť, aj keď som nanič kresťan?“

Áno a ešte raz áno! Keby si sa snažil vstúpiť do trónnej miestnosti na základe svojej hodnosti, svojho vystupovania, svojich dobrých skutkov či svojej spravodlivosti „žezlo spravodlivosti“ (Hebr 1,8) by ťa rozdrvilo. No ty predstupuješ pred kráľa skrze Kristovu krv, v Jeho spravodlivosti a Jeho poslušnosti. Vtedy kráľ svojim žezlom pokynie, aby si pristúpil rovno k Nemu.

„Martin, naozaj môžem prísť k Bohu aj keď som práve zhrešil, keď som práve kričal na svoje deti, keď som pozeral večer na hnusný televízny program, keď som zadržal výplatu svojmu zamestnancovi?“

Priateľ môj, vieš, čo je najväčším problémom v dnešnej cirkvi a mnohých kresťanov? Myslia si, že v momente, keď zhrešia strácajú Božiu priazeň, strácajú Jeho milosť, že sa Boh od nich odvrátil a musia si Ho s námahou opäť udobriť a získať Jeho lásku. Preto veľké množstvo kresťanov nekráča vo víťazstve a nepozerá sa s radosťou na Krista, ale so sklonenou hlavou vidí len prach zeme.

Grécke „parrēsias“ znamená „s odvahou, v slobode, v slobode povedať, čo potrebuješ.“ Biblia ti hovorí, že dnes pred Otca predstupuješ slobodne a s odvahou. Prečo? Pretože Ježišova krv nielenže obmyla tvoje hriechy, ona ich úplne odstránila. A ako ďaleko? Vieš si predstaviť ako ďaleko je západ od východu (Ž 103,12)? Je zjavne tak ďaleko, že ani všemocný Boh na tvoje hriechy teraz nedovidí a nedokáže si na ne ani len spomenúť! (Iz 43,25; Hebr 8,12)

Keď budeš s odvahou pristupovať pred trón milosti, Duch svätý ťa bude neustále usvedčovať z tvojej spravodlivosti v Kristovi. A nielenže ťa nepotrestát, ale Boh ti dá to, čo si vôbec nezaslúžiš – požehnanie, uzdravenie, podporu, silu. Také úžasné je Ježišove dielo a taká nezmerná Jeho dobrota!