Buduj Božím spôsobom, nie ľudským

In: Povzbudenia

23 Apr 2013

Sof 3,17

„Pán a tvoj Boh je uprostred teba, Mocný, Spasiteľ [Ten, ktorý zachraňuje]! Bude sa nad tebou tešiť radosťou; On bude odpočívať [v tichom uspokojení] a vo Svojej láske bude ticho a nespomenie si [na tvoje minulé hriechy, ba si ich nebude ani pamätať]; bude plesať nad tebou spevom.“ (AMP)

Čomu chceš radšej veriť? Tomu, čo si o sebe myslíš ty, poprípade tomu, čo o tebe klame diabol cez okolnosti a tvoj fyzický zrak, alebo sa radšej rozhodneš dôverovať tomu, čo si o tebe myslí Boh a podľa toho aj konať?

Ak by si sa spýtal diabla, čo si o tebe myslí, pravdepodobne by ti odpovedal nejak takto: „Si padavka a nepodarok!“ Keby si sa spýtal ľudí naokolo, mohli by ti povedať, že si nevďačný, sebecký a nestaráš sa o iných. Keby si sa spýtal sám seba, tvoje ja by možno odpovedalo: „Robíš všetko zle, si hriešnik a pôjdeš do pekla.“ Mnohí z nás o sebe počúvajú takéto a podobné reči každý deň.

Ak aj ty patríš medzi nich, chcem ti povedať, že diabol od počiatku iba klame a klamstvom zabíja. (Jn 8,44) Never mu! A veriť nemôžeš ani sebe, pretože tvoje fyzické srdce je klamlivé a nedá sa v ňom vyznať (Jer 17,9). No bez obáv môžeš veriť Bohu, čo si o tebe myslí On. Keď budeš počúvať Jeho Slovo, čo v ňom píše o tebe, keď budeš vedieť a dôverovať tomu, čo si o tebe myslí Boh, ako sa na teba pozerá On, budeš stavať na skale, nie na piesku.

Priateľ môj, vedz teda, že Mocný Spasiteľ prišiel a zachránil ťa! Si zachránený! Boh sa nad tebou teraz teší, spokojne odpočíva a nepamätá si na tvoje priestupky, nepripomína si ich. Keď ťa Boh vidí, plesá a spieva v radosti (porov. Sof 3,17; Hebr 8,12).

Boh vie presne, aký si. A predsa vo svojej spravodlivosti, ktorej bolo učinené zadosť, vie, že každé tvoje zlo bolo potrestané v Ježišovi na kríži a On sa môže právoplatne radovať nad svojim synom a dcérou, pretože ti daroval večný život, nikdy nezahynieš a nik ťa Mu nevytrhne z rúk (Jn 10,28).

Nebuduj teba svoj život na klamstvách diabla, na nedokonalosti tvojho fyzického zraku, či klamlivosti tvojho ľudského srdca. Čítaj Bibliu, počúvaj Jeho Slovo a konaj nie na základe klamstva, ale na základe Božieho názoru o tebe. A v Jeho očiach si milovaný Syn a dcéra, navždy urobený dokonalým (Hebr 10,14), ovenčený cťou a slávou (Ž 8,5)