Život bez odsúdenia prináša život bez hriechu

In: Povzbudenia

22 Apr 2013

Rim 8,1

„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi.“

V tejto vete, ktorú ti Boh šepká do srdca, sa ukrýva tvoja svätosť kresťana, tvoja sloboda, tvoj život, aký má pre teba Boh naplánovaný. Boh chce, aby si sa jej držal ako najcennejšieho pokladu, pretože je v nej Ježišov poklad.

Premýšľaj o tejto vete, opakuj si ju stále dookola, až kým k tebe neprehovorí. Pre teba, ktorý si v Kristovi, niet už odsúdenia! Nikto a nič ťa nemôže odsúdiť, nájsť na tebe vinu, pretože si v ukrytý v Ježišovi! A teda ani ty sám sa nesúď, neprehrabuj sa vo svojej vine. Len odpočívaj v Ňom, v ktorom niet odsúdenia.

Žene, ktorá podvádzala svojho muža, Ježiš hovorí: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.“ Je smutné, že mnoho kresťanov to má naopak. Povedalo by jej: „Nehreš už a potom ťa neodsúdime!“ Ježiš ale nekladie podmienky, aby odpustil a neodsudzoval.

Cítiš vinu, lebo sa nedostatočne staráš o svoje deti? Obviňuješ sa, lebo v sebe nemáš dosť lásky milovať manžela alkoholika? Nevládzeš sa zbaviť hriešnych myšlienok? Si slabý, padáš a neustále sa obviňuješ, že nie si hodný Kristovho kríža a lásky? Bojíš sa, že skončíš v pekle? Našepkáva ti diabol alebo tvoje zlé svedomie: „hriešnik, hriešnik, hriešnik!?“.
Máš pre neho odpoveď. Ježiš ťa neodsudzuje a nikdy ťa už neodsúdi. Ježiš ťa do pekla neposiela. Jedine život bez odsúdenia vyprodukuje život bez hriechu. Ani Ježiš ťa neodsudzuje, tak choď a nehreš! Nie naopak! Ježiš nehovorí nehreš a potom ťa neodsúdim. On ťa už neodsúdil a ty môžeš teraz ísť a nehrešiť.

V Kristovi niet pre teba výčitiek svedomia, ktoré prinášajú smrť (2 Kor 7,10). V Ňom je život bez odsúdenia a bez hriechu, život v slobode a moci víťazstva.