Hovor a veci sa začnú diať

In: Povzbudenia

19 Apr 2013

Gn 1,24.25

„Potom Boh povedal: “Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu … A Boh videl, že je to dobré.“

Všetko v Biblii má svoj význam. Každé slovo, meno, príbeh, číslo.

Keď Boh tvoril, v Biblii hovorí, že „Boh povedal …“ Boh privolával veci a život k bytiu tým, že hovoril. Boh povedal a … videl, že je to dobré. Boh hovorí a potom sa dobré veci udejú.
Tomáš, ktorý nebol s učeníkmi, keď sa im zjavil Ježiš, povedal „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20,25) Toto je človek. Človek, kým neuvidí, nepovie, nebude svedčiť, neuverí.

Vidíš ten rozdiel? Všetko v histórii Boh najprv povedal a potom sa tak stalo a stalo sa dobre. Rovnako my máme najprv povedať a potom uvidíme, ako sa udejú v našich životoch dobré veci. „Žijeme podľa viery a nie podľa toho, čo vidíme.“ (2 Kor 5,7) Vo viere vyslovujeme a privolávame veci, udalosti, požehnanie k životu.

Tvoja životná situácia môže podľa zraku hovoriť, že nebudeš mať na zaplatenie nájmu. Tvoj zrak ti hovorí, že ľudia okolo teba ťa nikdy nepochopia a budeš navždy sám. Tvoje oči vidia chudobu, chorobu, utrpenie a možno si hovoríš ako Tomáš, „Kým to Boh nezmení, nebudem ho chváliť, nebudem veriť, nepoviem, že Boh chce požehnať, uzdraviť, zachrániť.“

Keď sa pred Izraelskou armádou zjavil Goliáš, obor z radu Filištíncov, celá izraelská armáda zmrzla strachom. Jedine Dávid, malý tinedžer, sa mu s odvahou postavil. Prečo? Pretože narozdiel od ostatných sa na Goliáša nepozeral fyzickým zrakom ale zrakom viery a povedal: „Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca.“ (1 Sam 17,37). Dávid veril, povedal a tak sa i stalo.

Priateľ môj, ak sa nachádzaš v ťažkej situácii, nečakaj kým sa zmení. Buď ako Dávid, bojuj Boží boj a nie svoj, boj viery a nie skutkov. Ak stojíš pred problémom, bolesťou, ťažkosťami, povedz, prehlás a nahlas vyslov: „Ježiš, Ty si ma už toľko krát oslobodil a požehnal. Preto teraz viem, že aj tento problém máš pod kontrolou a nielenže ma z neho vyslobodíš, ale ho obrátiš na moje požehnanie.“ Amen.