Odpočívaj a uvidíš Božiu milosť

In: Povzbudenia

18 Apr 2013

Lk 2,40

„Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“

Tento verš hovorí, že Božia milosť bola na Ježišovi. Biblia takisto hovorí, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozhojnila ešte viac milosť (Rim 5,20). Keď dáme tieto dva verše dokopy, možno sa spýtame, „Ak bola Božia milosť na Ježišovi, znamená to, že hrešil?“

Nie. Ježiš nezhrešil ani raz (2 Kor 5,21). Takže musí byť nejaké iné vysvetlenie, prečo spočívala na Ježišovi Božia milosť. Musí byť iné vysvetlenie, prečo môže niekto prekypovať Božou milosťou aj keď nezhrešil.

Skúsme nájsť, kde bolo slovo milosť použité v Biblii po prvý krát. Genezis 6,8 hovorí, že „Noe našiel milosť u Pána“. Meno Noe znamená „odpočinok“. Môžeme teda čítať „Odpočinok našiel milosť u Pána“. Inými slovami, keď odpočívaš, nachádzaš milosť!

Ježiš prekypoval milosťou, pretože Jeho život bol život plný odpočinku a dôvery vo svojho Otca. Povedal, „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca.“ (Jn 5,19)

Milosť prichádza, keď odpočívaš a dôveruješ Bohu. Keď máš neposlušné dieťa, odovzdaj ho Bohu a povedz, „Ježiš, tebe odovzdávam svoje dieťa, ktoré sa mne nedarí zvládnuť. Tebe sa to podarí.“ Ak ťa niečo už veľmi dlho bolí, odovzdaj to Jemu: „Ježiš, odovzdávam ti všetky svoje bolesti, obavy aj strachy. Prosím, urob s nimi niečo.“
„Martin, čo ak sa ale nič neudeje?“

Buďme úprimní. Ak sa potom, čo odovzdáš veci do rúk všemocného Boha nič neudeje, čo si myslíš, že by si s tým dokázal urobiť ty? Ak samotný Ježiš nemôže, ty by si niečo zmohol? Ale chvála Bohu, keď odovzdáme svoj problém Ježišovi On vždy môže a vždy s tým aj niečo urobí!

Ži teda život odpočinku. Nebojuj ako bojuje svet, ale hovor: „Sám nedokážem vôbec nič. Preto odpočívam v Tebe, môj Pane a Tebe dôverujem.“ Priateľ môj, potom uvidíš Božiu milosť na sebe a vo všetkých situáciách vo svojom živote!