Súd, nebo a peklo

In: Viac na tému

17 Jan 2013

Posledná otázka, ktorú učeníci položili Ježišovi tesne pretým, ako Ježiš od nich odišiel a vystúpil na nebesia, znela: „Pane, teraz už obnovíš kráľovstvo Izraela?“ (Sk 1,7). Učeníci očakávali, že azda teraz, keď Ježiš vstal z mŕtvych, že konečne aspoň teraz urobí to, čo sa od riadneho Mesiáša patrí. Že si vyhrnie rukávy a poriadne to natrie Rímskemu impériu či hnusným Židom, ktorí ho ukrižovali. Očakávali okázalú ukážku Božskej suverénnej a absolútnej moci. Veď predsa Ježiš je Boh a prišiel nato, aby robil poriadky na svete a porátal sa so všetkou zlobou, každým hriechom a útlakom, no nie?
 
Človek by si myslel, že po tej dobe, ktorú budúci apoštoli strávili s Ježišom, im azda zapne. Nuž zjavne im to nezapínalo ani v momente, keď videli Ježiša posledný krát. Ježiš ich necháva zarazených, zmätených, plných otázok a strachu. Ako kurence, ktorým sa stratila kvočka. Zaplo im to až o trochu neskôr.
 
A rovnako by si človek myslel, že po 2 000 rokoch života pod Novou zmluvou, s pomocou Pavlových listov, Evanjelií a vlastne celého písaného Nového Zákona, to dôjde i celému Kristovmu telu. No vec sa má tak, že aj dnes obrovské množstvo kresťanov očakáva od Boha presne to, v čom Ježiš na celej čiare sklamal farizejov i väčšinu Židovského národa. Očakáva od Neho pravorukú spravodlivosť Supermana a mocného sudcu, neľútostného nepriateľa hriešnikov a každej neprávosti. Veď všetci poznáme to známe „Božie mlyny melú pomaly, ale isto.“ Dovoľ mi povedať, že Božie mlyny domleli pred 2000 rokmi.
 
Možno aj ty žiješ v područí strachu z Božieho súdu, pretože poznáš, ako ľahko padneš, vieš, ako jednoducho sa nahneváš, či podľahneš pokušeniu. Možno si aj ty úprimný, no oklamaný kresťan, každodenne vstávajúci s neurotickým strachom, že niečo pokazíš a Boh ti to raz spočíta, keďže večer si si znovu pripomenul vetu, že „Ježiš príde súdiť živých a mŕtvych!“
 
Priateľ môj, ak si to ty, verím, že Boh ti chce dnes niečo povedať. Chce ti povedať, aby si sa pozrel na kríž. Ak chceš spoznať svojho Pána, svojho Sudcu, pozri sa na kríž. Tam, áno presne tam, Ho uvidíš a spoznáš najlepšie. Na kríži dal Boh jasnú, definitívnu, konečnú odpoveď na každé obvinenie, na každý pád a vinu. Na kríži bol vykonaný rozsudok najväčšieho súdu v dejinách vesmíru.
 
Jediným princípom na základe ktorého ťa kedy bude Boh súdiť, je princíp nesúdenia. Jediný verdikt, ktorý kedy budeš počuť, jediný rozsudok, ktorý zaznie z Božích úst, bude „Nevinný!“. A tento rozsudok bude počuť každý a jeden človek bez výnimky, pretože Ježiš neprišiel zachrániť nejakú vybranú skupiny ľudí nazývajúcich sa kresťania, ale Ježiš je „Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“ (Jn 1,29). 
 
„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby svet cez neho zachránil.“ (NIV) Preto nebo bude obývané vykúpenými hriešnikmu. A peklo bude obývané … vykúpenými hriešnikmi. Jediný rozdiel medzi nimi bude, že tí prví dar svojej svätosti s radosťou príjmu a tí druhí budú navždy trvať na svojej vlastnej spravodlivosti a zásluhách.
 
Už nikdy sa teda neboj Božieho súdu, nenechaj sa okradnúť o radostný odpočinok v Jeho dokonanom diele naháňaním strachu, len dôveruj Neuveriteľne Úžasnej Novine. Pretože „Keď ťa Syn vyslobodí, si naozaj slobodný.“ (Jn 8,36 NLV)