Rozdelenie

In: Viac na tému

17 Jan 2013

Evanjelium prináša … rozdelenie. Aspoň tak sa to navonok zdá, aj keď evanjelium je jediným zdrojom skutočnej jednoty. Ježiš, Evanjelium Osobne, prišiel „postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.“ Toto vyzerá ako všetko iné len nie ako jednota. Je to bolesť rozdelenia, meč oddeľujúci mäso od kostí.
Ježiš zbúral, a stále to robí, falošnú predstavu o Bohu ako o večnom účtovníkovi, ktorý trestá na základe zlého správania a odmeňuje na základe správania dobrého. Pretože priniesol skutočný obraz Otca ako rodiča prijímajúceho zblúdeného syna, ako neodsudzujúceho prostitútky, ako objímajúceho spodinu, pretože ukázal, že každé náboženské zmýšľanie založené na princípe niečo-za-niečo je tvojmu Otcovi cudzie, pretože znovuobnovil jednotu stvorenia s Bohom sám a bez akejkoľvek pomoci, priniesol so sebou aj nezmieriteľné rozdelenie.Ježiš priniesol milosť a dar. A tak ako syn Sáry nebude mať nič so synmi Hagar, tak milosť nemôže nič zdieľať so zákonom. Zákon a Desatoro, zmluva na Sinaji, bude vždy prenasledovať milosť ,zmluvu uzatvorenú na inom vrchu, na kríži, na Sione (Gal 4).
Skutočná jednota a prijatie všetkých ľudí v Bohu je založená na Evanjeliu, na Dobrej Novine, ktorá ohlasuje zmierenie celého človečenstva s Bohom. Zákon stále hovorí, že človek je od Boha oddelený, kým nesplní určité podmienky. Evanjelium tvrdí, že každá stena rozdeľujúca Otca a Jeho deti, je zbúraná. Toto je podstatou rozdelenia, ktoré „priniesol“ Ježiš. Týmto rozdelením už od narodenia sám Ježiš bol a ním aj zostáva. 
 
Pretože stena je buď zborená alebo stále stojí. Pretože buď veríme, že ju Ježiš zbúral, alebo veríme fantazmagórii náboženstva, ktoré túto stenu rozdelenia stále stavia. Pretože Ježiš nemal a nemá nič spoločné s náboženstvom. Pretože milosť a obdarovanie nemá žiadny podiel so zákonom v akejkoľvek forme.