Popletený jazyk náboženstva

In: Viac na tému

17 Feb 2013

Keď človek staval na svojej vlastnej schopnosti byť ako Boh, postihlo ho jedno veľké nešťastie. Zmätenie jazykov. Ľudia prestali byť schopní rozprávať a zároveň si rozumieť. Takéto zmätenie jazykov je stále znakom ľudskej snahy vypracovať systém, v ktorom by sme sa mali akože stať takými, akými nás Boh chce mať. Zmätený jazyk je jedným z hlavných znakov nábožentva. Je tak zmätený, že ľudia pod jeho vplyvom mu vôbec nerozumejú a, samozrejme, súhlasia so všetkým, čo im hovorí. Uvediem zopár príkladov z jedného konkrétneho článku. Nebudem ho tu uvádzať, pretože mi nejde o zneváženie osoby, ktorá ho písala, ale o ukázanie zmätku, ktorý vládne v jej mysli. Všetky tieto citácie sú z jedného a toho istého článku, pojednávajúceho o svätosti.
 
"Človek sa nestáva svätým vlastnou silou ani vlastnými zásluhami. " "Náš pokrok vo svätosti závisí na Bohu i na nás – na Božej milosti a na našej vôli „byť svätým!“ Svätosť  vyžaduje naše asketické úsilie, vytrvalosť a disciplínu".
 
"Svätosť sa počína z moci Ducha Svätého a nie z ľudských síl." "Svätosť spočíva v snahe napodobniť Boha, je to snaha o slobodu od hriechu a priľnutie k Bohu."
 
"Svätosť je opak hriechu." "Svätosť napriek našej hriešnosti."
 
"Svätosť je na každý deň." "Svätosť dosahujeme zvyčajne až na konci života."
 
Keď sa nám ale otvoria oči pre jednoduchosť a jasnosť Evanjelia, dokážeme prehliadnuť poza túto dymovú clonu. Keď oslepený náboženstvom uvidí, ukáže sa mu nový svet a spolu s ním jasný, neprotirečivý jazyk Dobrej Noviny. Tá ti dnes bez okolkov, bez servítky hovorí "Je dokonané!"