Ježiš nedáva dar, ktorý potom berie

In: Povzbudenia

17 Apr 2013

Zjv 22,17

„Kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“

Častokrát som počul, že nie je správne si od Ježiša iba brať. Že to nie je zrelá láska, že vlastne to nie je láska vôbec, ak si od od Ježiša iba berieme. Na oplátku toho, že On nás miluje, mu musíme aj my niečo dať a ak nedáme, Ježiš si svoj dar zoberie späť.

Bojuješ aj ty s takýmto strachom? Veríš, že Boh je láska, veríš, že Ježiš ťa miluje, ale obávaš sa, že nie si Jeho lásky hodný? Že mu ju nikdy nedokážeš splatiť?

Pravda je, že nedokážeš! Ako môže niekto vôbec milovať v neustálom strachu, že stratí svojho milovaného? Ale počuj čo Duch i nevesta volá: „Kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ Máme Božské uistenie, že všetko, čo On dáva je zadarmo, voľne prístupné každému, kto chce. Potrebuješ iba prísť a piť. „Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody“ (Zjv 21,6).

Mnohí si mýlia slovo zadarmo so slovom lacný. Myslia si, že večný život, ktorý je zadarmo, ktorý si privlastníš iba tak, že uveríš, je „lacný“. Nič nie je vzdialenejšie pravde, ako tvrdenie, že milosť je „lacná“. Je zadarmo, no nie lacná. Nás nestojí nič, no Boha stála život. Kto by sa odvážil tvrdiť, že stojí málo, keď bolo za ňu zaplatené Ježišovým životom?

„Všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!“ (Iz 55,1).

Niet čím platiť. Si smädný? Všetko, čo dáva Ježiš, je zadarmo. Zober si to. Privlastni si tu. Je to tvoje. Ježiš za to už zaplatil. Môžeš si to zobrať a potom rozdávať ďalej. Aleluja!