Darovaná dokonalosť

In: Povzbudenia

30 Mar 2013

Lk 19,42

„Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj.“

Ježiš roní slzy nad Jeruzalemom. Vidíš, ľud izraelský, ako si zarmútil svojho Spasiteľa? Možno aj ty niekedy vyčítaš Jeruzalemu, že odmietol Krista. Možno aj ty niekedy vyčítaš svetu, že nechce spoznať Ježiša, že kvôli nim Ježiš odmietnutý musí plakať.

Ježiš ale nemyslí na seba. Nevyčíta mu a neplače preto, že by sa cítil odmietnutý. Ježiš nie je sebastredný. Plače pre svoj ľud, svoj vlastný milovaný ľud Izraela, ktorý nechce jeho dary, ale hľadá svoju vlastnú spravodlivosť, hľadá svoj vlastný pokoj.

Šalom. (שָׁלוֹם) .

Ježiš bol Žid a slovo, ktoré použil, nebolo grécke slovo „eiréné“, ktoré my prekladáme ako pokoj, pokoj mysle. Šalom je slovo, ktoré Ježiš nad Jeruzalemom vyriekol. Dovoľ mi preložiť všetky jeho významy, aby si vedel, čo ti Ježiš, Sar Šalom (Princ pokoja) prináša: „Úplnosť, integrita, celistvosť, zdravie, mier, blahobyt, pokoj, prosperita, dokonalosť, plnosť odpočinku, harmónia, absencia agitácie alebo nezhody“ Šalom pochádza z koreňa slovesa šalom – byť kompletný, dokonalý a úplný. V modernej hebrejčine zjavne súvisiace Šelem znamená prostriedky na zaplatenie a Šulam znamená úplne splatené.

Je nepredstaviteľné, čo všetko nám náš Princ Pokoja prináša. Zďaleka to nie je iba bližšie nedefinovateľný pokoj. Ježiš ti prináša zdravie. Ježiš ti prináša blahobyt a prosperitu. Ježiš ti prináša dokonalý odpočinok (dokonalý neznamená iba nedeľný, ale odpočinok bez prestania). Ježiš ti prináša život v harmónii, bez nezhôd a hádok. Ježiš prehlasuje nad tvojou nedokonalosťou: „Šalom, šulam … je úplne splatené, niet už viac, čo platiť.“

Ježiš neplače, keď zažívaš nedostatok, keď si chorý, keď sa hádaš, keď sa namáhaš, keď hrešíš. On plače, keď s tým nechceš prestať, keď mu nedovolíš zbaviť ťa toho všetkého. Nenarieka nad tvojim hriechom. Narieka, keď mu nedovolíš, aby ťa z neho oslobodil prehlásením, že je navždy odpustený a daroval ti

Šalom.